Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki tavoittelee lukioille kolmea uutta valtakunnallista erityistehtävää

Julkaistu 10.6.2020 18.06

Tampereen kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmea uutta valtakunnallista lukiokoulutuksen erityistä koulutustehtävää. Nyt haettavat valtakunnalliset erityistehtävät alkaisivat 1.8.2021, kun lukion uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan.

Kaupunki hakee uudelleen erityistä koulutustehtävää Sammon keskuslukion viestintäpainotteiselle opetukselle (25 aloituspaikkaa). Sammon keskuslukio ja sitä ennen Messukylän lukio hoitivat viestinnän valtakunnallista erityistehtävää ainoana lukiona Suomessa yhteensä 20 vuoden ajan. Viestinnän valtakunnallista erityistehtävää ei tällä hetkellä ole millään lukiolla. Sammon keskuslukion viestintäkoulutus toimii nykyisin Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omana opetussuunnitelmallisena painotuksena.

Valtakunnallista erityistehtävää haetaan myös Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjalle (yhteiskuntatieteiden ja kielten painotus, 25 aloituspaikkaa) sekä matematiikka- ja tekniikkapainotteiselle opetukselle Tampereen teknillisessä lukiossa (60 aloituspaikkaa). Myös nämä koulutusalat ovat jo pitkään toimineet Tampereella lukiokoulutuksen omina opetussuunnitelmallisina painotuksina.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 10.6.2020, että Tampereen kaupunki käynnistää näiden kolmen uuden valtakunnallisen erityisen koulutustehtävän haun opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Sisällöllisesti ja toiminnallisesti kukin näistä painotuksista täyttää lukiolain ja -asetuksen mukaiset erityisen koulutustehtävän kriteerit. Lukiokoulutuksen valtakunnallisen erityistehtävän etuna opiskelijan kannalta on, että siinä opiskelija voi korvata erityiseen tehtävään kuuluvilla opintosuorituksilla tietyn määrän muita lukiokoulutuksen opintoja. Tämä ei ole mahdollista opetussuunnitelmallisissa painotuksissa.

Tampereen kaupungin lukioilla nyt viisi valtakunnallista erityistehtävää

– Nyt haettavat erityistehtävät vahvistaisivat Tampereen lukioiden profiloitumista entisestään. Samalla ne osaltaan parantaisivat Tampereen kilpailukykyä vetovoimaisena koulutus- ja teknologiakeskittymänä, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä viisi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista lukiokoulutuksen erityistehtävää. Ne ovat englanninkielinen IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa, urheilupainotteinen opetus Sammon keskuslukiossa, kuvataide ja design Tammerkosken lukiossa, musiikki ja musiikkiteatteri Hatanpään lukiossa sekä luonnontieteet Tampereen klassillisessa lukiossa.


Lisätietoja

Lukiokoulutuksen johtaja
Jorma Suonio
puhelin 050 330 2078
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen