Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kansikadun ja Kansikujan katusuunnitelmat hyväksyttiin

Julkaistu 9.6.2020 20.31

Kansikatu ja Kansikuja ovat uusia asemakaavan mukaisia lähinnä kävelylle tarkoitettuja yhteyksiä, jotka toteutetaan Kansi-areena -hankkeeseen liittyen. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi katusuunnitelmat 9.6.2020. Kansikatu sijoittuu Kalevantien eteläpuolelle tulevan rakennuksen ja nykyisen Sorinkadun ja rautatien välissä sijaitsevan vuonna 1912 rakennetun pienen mittakaavan puutalokorttelin väliin. Kansikatu toimii päiväsaikaan myös huoltoyhteytenä ja muuten pelastusyhteytenä.

Katusuunnitelman mukainen Kansikatu Areenan suuntaan nähtynä.
 

Kansikatu rajoittuu pohjoisessa Kalevantiehen ja etelässä Kansi-areenan kansitasoon. Puutalokorttelin viereen Kansikadun länsipuolelle on katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty noin 2–3 metriä leveä istutusalue, joka sijoittuu korkeusasemaltaan tulevaa Kansikatua alemmaksi.

Kansikadun leveys vaihtelee ja keskimääräinen leveys on noin 6 metriä. Kansikadun päällystemateriaaliksi on suunnitelmissa esitetty luonnonkiveä ja betonikiveä. Kansikadun yhteys toimii areenan pelastustienä, jossa myös huoltoajo on sallittu. Kadulle tulee lisäksi katusulatus. Kansikadun pituus on noin 60 metriä.

Kansikuja sijoittuu Sorinkadun ja areenan väliin vanhan puutalokorttelin eteläpuolelle. Kansikuja on pääasiassa portaat, joita pitkin pääsee Sorinkadulta Kansi-areenan kansitasolle. Portaat on tarkoitus toteuttaa luonnonkivipintaisina. Niiden leveys on noin 6 metriä. Kansikujalle toteutetaan myös esteetön reitti areenan kansitasolle hissiyhteytenä.

Kansikujan portaiden pituus on noin 20 metriä ja korkeustason nousu noin 5 metriä. Kansi-areenan kansitasolle rajoittuvan yläosan tasaisen osuuden pituus noin 15 metriä. Kansikujalle tulee katusulatus. Kansikadun ja Kansikujan pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesikaivoihin ja kuivatuskouruihin.

Rakentaminen sisältyy Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan, ja rakentaminen sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään toteutussopimukseen. Kunnossapito kuuluu kaupungille.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry