Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginhallitus linjasi Viiden tähden keskustan kehitysohjelman tavoitteita

Julkaistu 8.6.2020 17.31

Keskustan kehittämisohjelma kokoaa Tampereen keskustan kehittämistavoitteet ja - toimet tuleville vuosikymmenille. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Tampereen keskustassa on 15 000 uutta asukasta ja 15 000 uutta työpaikkaa enemmän kuin oli vuonna 2015. Tampereen kaupunginhalitus sai tilannekatsauksen ja linjasi kehitysohjelman tavoitteita 8.6.2020

Kehitysohjelman vuoden 2020 onnistumisina voidaan pitää Kannen alueen isojen hankkeiden eli Asemakeskuksen yleissuunnitelman valmistumista ja I-vaiheen asemakaavoituksen käynnistymistä sekä Kannen ja areenan toteutuksen etenemistä. Amurin yleissuunnitelma on valmistunut ja Ranta-Tampellan alueen toteutus etenee aikataulussa.

Viinikanlahden alueen suunnittelukilpailu on edennyt hyvin. Kaupunginhallitus linjasi, että alueen kehittämistä jatketaan 17.4.2020 julkaistun kaksivaiheisen kansainvälisen ideakilpailun tuloksena saadun "Lakes and Roses" suunnitelman ja tuomariston suositusten pohjalta. Viinikanlahden alue suunnitellaan ja rakennetaan kaupunki- ja maisema-arkkitehtuuriltaan laadukkaaksi keskustan laajennukseksi ja osaksi Tampereen järvikaupunkia. Alueelle tulee asuntoja yli 3000 asukkaalle, asumiseen liittyviä palveluita ja työpaikkoja sekä julkinen rantavyöhyke satamineen, vihervyöhykkeineen ja vapaa-ajan palveluineen. Tavoitteena on, että raitiotiehen tukeutuva uusi kaupunginosa on valmiiksi rakennettu vuoteen 2035 mennessä.

Koronatilanne tuo keskustan kehittämiselle ja sen tavoitteiden toteutumiseen epävarmuutta. Suurin vaikutus on ravintola- ja tapahtumatoimialalle, joiden toimintaa on lakisääteisesti rajoitettu. Keskustan kaupan ja palveluiden tilanne on riippuvainen keskustan asioinnista, johon kokoontumista koskevat rajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet.   

Kehitysohjelman toimeenpanossa huomioidaankin sellaisia keskustan vetovoimaa ja elävyyttä lisääviä toimenpiteitä ja hankkeita, joista keskustan yritykset voivat nopeasti hyötyä mahdollisimman pian rajoitusten purkamisen jälkeen. On tarkoituksenmukaista nopeuttaa keskustassa kaikkia niitä investointeja, jotka työllistävät ja tukevat keskusta-alueella asioinnin elpymistä. Suurimpana tällaisena kohteena on Kannen alue, mutta myös nopeilla ja pienemmillä investoinneilla pyritään pikaiseen vaikuttavuuteen. Kuluvan vuoden aikana haetaan erityisesti tällaisia hankkeita.

Tampereen keskustan kehittämisellä lisätään monimuotoista ja kestävää kaupunkiympäristöä. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja käyttöön otetaan käyttöön hukkatiloja. Kaupunkisuunnittelun keinoin Parannetaan turvallisuutta ja esteettömyyttä. Palvelut, asuminen, harrastukset, tapahtumat ja työpaikat halutaan hyvien kulkureittien ja yhteyksien varrelle. Uudet järvien rannoilla sijaitsevat alueet, kuten Ranta-Tampella ja Viinikanlahti, luovat tamperelaisille kiinnostavia asuinympäristöjä ja lisäävät yhteisiä kaupunkitiloja.

Kaupunginhallitus päätti, että Tampereen läntisen keskustan elinvoimahankkeista laaditaan toimenpideohjelma kun visiotyö on saatu valmiiksi ja Ratinan suvannon ja stadionin kokonaisuuden kehittäminen käynnistetään


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu