Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Poikkeustilanteessa varhaiskasvatuksessa on erilaisia maksuttomia jaksoja

Julkaistu 9.4.2020 15.32

Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa on poikkeustilanteessa mahdollisuus erilaisiin maksuttomiin jaksoihin.

Jos lapsi on pois 14.4.–13.5.2020

Ilmoitus poissaolosta tehdään Päikky-järjestelmän kautta 6.–13.4.2020. Tällöin toukokuu on perheille maksuton.

Jos on tiedossa, että hoitoa ei tarvita ennen elokuuta

Perhe voi valita hoitopaikkatakuun 1.4.2020 alkaen. Poissaolon pitää jatkua vähintään 4 kuukautta, mutta mikäli tilanne perheessä muuttuu esimerkiksi lomautuksen päättymisen vuoksi, voi varhaiskasvatukseen palata jo aikaisemmin. Ilmoitus hoitopaikkatakuun käytöstä tehdään päiväkodin johtajalle.

Kesäajan maksuttomat jaksot

Varhaiskasvatuksessa peritään asiakasmaksua korkeintaan 11 kuukaudelta toimikaudessa. Mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa ennen 1.9.2020 on heinäkuu maksuton. Heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia, jotka ovat osallistuneet joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2019.

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen mukaan varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus maksuttomiin 8 viikon jaksoihin 1.6. − 23.8.2020 ja saada sitä vastaan kesä- ja heinäkuu maksutta. Maksuton jakso varataan Päikky-järjestelmän kautta 14.4.-29.4.2020. Varausta ei tarvitse tehdä, jos on valinnut hoitopaikkatakuun.

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät kuitenkaan koske syksyllä 2020 ensimmäiselle luokalle siirtyviä. Heillä on mahdollisuus irtisanoutua päivähoidosta, kun päivähoidon tarve lakkaa.


Lisätietoja

Asiakaspalvelupäällikkö
Katri Mantere
puhelin 040 849 2107
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki