Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastukseen - Saavutettavuusopas ja Saavutettava taideharrastus -merkki julkistettiin

Julkaistu 27.3.2020 12.11

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa, mutta joillekin lapsille harrastamaan pääsy on vaikeampaa kuin toisille. Harrastusten tarjoajilta sekä päättäjiltä vaaditaan ajantasaista osaamista saavutettavuudesta. Lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen ammattilaisille suunnattu Saavutettavuusopas sekä Saavutettava taideharrastus -merkki julkistettiin SATA2-hankkeen päätöstilaisuudessa.

 

Harrastukset tukevat lapsen sosiaalista elämää, osallisuutta ja identiteetin kehittymistä. Ne tarjoavat mielekästä tekemistä ja kehittävät laajasti erilaisia taitoja. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret harrastavat kuitenkin ikäluokkansa keskiarvoon nähden vähän. Syynä tähän voi olla se, että harrastukset ovat eri tavoin heikosti saavutettavia. Saavutettavuutta heikentävät esteelliset tilat, apuvälineiden puuttuminen sekä suuret ryhmäkoot tai avustajan puute. Tuen tarpeesta kertominen voi olla epämukavaa, sillä perhe ei voi olla varma siitä, kuinka harrastustoiminnan järjestäjät vastaavat tuen tarpeeseen.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsevat tukea myös taideharrastamiseensa. SATA2-hanke on tuottanut lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille suunnatun saavutettavuusoppaan. Opas on tarkoitettu ammattilaisten avuksi toiminnan kehittämisessä helpommin lähestyttäväksi. Oppaassa on asiantuntijatekstejä saavutettavuudesta, inkluusiosta, esteettömyydestä ja osallistumisesta. Se sisältää myös hyvin konkreettista tietoa esimerkiksi erilaisista apuvälineistä. Opas on saatavilla sekä painettuna versiona että verkossa.

Ulkoinen linkkiOpas suomeksi www.lastenkulttuuri.fi/saavutettavuusopas/

Ulkoinen linkkiOpas ruotsiksi www.lastenkulttuuri.fi/sv/saavutettavuusopas/

Samassa yhteydessä julkistettu Saavutettava taideharrastus -merkki on viestintäteko, jolla harrastuksen järjestäjä voi kertoa olevansa halukas tukemaan kaikkia lapsia ja nuoria harrastuksissaan. Merkin käyttö vaatii toimijalta sitoutumista saavutettavuustavoitteisiin, joita ovat esimerkiksi se, että osallistumista voisi tulla kokeilemaan, tai se että kaikki voivat kokea onnistumisia toiminnassa. Merkin kriteereihin ja ohjeisiin tulee tutustua ennen käyttöönottoa.

Ulkoinen linkkiMerkki ja ohjeet www.lastenkulttuuri.fi/saavutettava-taideharrastus-merkki-2/

SATA2-hanke

Opas ja merkki on tuotettu osana SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hanketta, jota koordinoi Tampereen kaupunki. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat olleet lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän huoltajansa.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuurikeskus PiiPoo, Kulttuuria kaikille -palvelu, Taiteen perusopetusliitto sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot:
SATA2-hankkeen projektikoordinaattori ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinaattori Maarit Mäkinen, 040 800 7296, maarit.makine(a)lastenkulttuuri.fi

Tampereen kaupungin lastenkulttuurin johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, 040 801 6868, marianna.lehtine(a)tampere.fi