Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen pormestari Lyly tarjoaa kuntia avuksi valtion työ- ja elinkeinohallinnolle koronakriisiin liittyvän ruuhkan hoitamiseen

Julkaistu 26.3.2020 15.20

Te-toimiston voimavaroja vie tällä hetkellä lomautettujen sekä uusien työnhakijoiden palvelujen turvaaminen. Pirkanmaan kunnat ovat saaneet viestejä, etteivät Suomen te-toimistojen voimavarat riitä kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitamiseen kriisitilanteessa.

– Kunnat voivat auttaa te-toimistoja ja kohdentaa omia työvoima- ja yrityspalveluhenkilöstöjään vahvemmin työnhakija- ja yrityspalvelujen hoitamiseen. Julkisen vallan on puhallettava tässä yhteen hiileen ja käytettävä kaikki yhteiset keinot tilanteen hoitamiseen. Tarve on huutava. Tähän voisimme kriisissä vastata uusilla jo kertaalleen työllisyyskokeilussa koetelluilla keinoilla sekä kokonaisvaltaisilla yrityspalveluilla, painottaa Tampereen pormestari Lauri Lyly.

– Pirkanmaalla on valmistelussa useiden yrityspalvelutoimijoiden kriisiapuneuvonta yrityksille. Kriisiapu te-hallinnon ja kuntien kesken tulisi hoitaa yhdessä. Hallituksen kriisiajan tukitoimet yrityksille ovat mittavia, ja niiden toimeenpanossa tarvitaan myös kuntia. Te-toimistot tarvitsevat yhteistyötapoja yhtä lailla näin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Työnhakijoiden palvelujen ruuhkautuminen tarkoittaa, että ne asiakaspalvelun tehtävät, jotka laki määrittää te-toimistojen ja kuntien yhdessä viranomaistyönä hoidettavaksi, uhkaavat jäädä hoitamatta kokonaan. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista, että kunnat hoitavat näitä tehtäviä itsenäisesti.

Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa työllistymissuunnitelmaa korvaavien suunnitelmien laatiminen valtion ja kunnan kesken yhdessä työnhakija-asiakkaiden kanssa (aktivointisuunnitelmat, monialaiset ja kotouttamissuunnitelmat palveluineen).

– Jos poikkeuslain turvin tai muilla tavoin määriteltäisiin, että kunnat voivat toimia tarvittaessa yksin näiden kohderyhmien palvelutuotannossa ja suunnata palvelujaan heikommassa asemassa oleville, turvattaisiin, etteivät he jää poikkeustilanteessa ilman palveluja ja apua, painottaa Lyly.

Näitä kohderyhmiä ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, rakennetyöttömät, maahanmuuttajat, monet osatyökykyiset sekä nuoret. Mikäli poikkeustilanne pitkittyy kesän alkuun, kuten arvioiden mukaan tällä hetkellä näyttää, on myös vastavalmistuvien ja koulunsa päättävien nuorten tilanne huono.

– Tilanne työmarkkinoilla ja kesätyöpaikoissa on niin murheellinen, ettei paikkoja tahdo heille löytyä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että heihin ollaan yhteydessä ja ohjataan mielekkäisiin jatkopolkuihin, sanoo pormestari Lyly.

Kunnilla on lisäksi runsaasti palveluntuottajia, joiden työpanosta pystytään hyödyntämään palvelujen turvaamisessa, jos saadaan riittävä kuntiin toimivalta. Tällä estettäisiin, ettei kuntien palveluntuottajien tarvitse lomauttaa henkilöstöä.

Kaupungeilla on te-toimistojen kohderyhmille yhteisiä, kuntien johtamia yhteispalveluja, esimerkiksi nuorten Ohjaamot, maahanmuuttajien osaamiskeskukset ja työvoiman palvelukeskukset.

Nämä kohderyhmät ovat saaneet palvelunsa jo ennen kriisiä näistä palvelupisteistä, joten tällä turvattaisiin myös se, että poikkeusolojen aikana asiakkaat asioisivat tutuissa toimipaikoissa.

– Kunnat voisivat pitää yllä näitä palveluja vapauttamalla näissä työskentelevän te-hallinnon henkilöstön te-toimiston akuutimpien tehtävien hoitamiseen ja ottamalla vahvempaa roolia kunnissa näissä tehtävissä, jos poikkeuslailla toimivalta sallitaan, toteaa Lyly.


Lisätietoja

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]

Lauri Lyly
puhelin +3585068293
sähköposti [email protected]