Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät

Julkaistu 16.3.2020 18.17

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020, että kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyi päätöksen omassa kokouksessaan 16.3. Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyy Taysin psykiatrian toimialueen vastuulle vuoden 2021 alusta lähtien.

Integraatiossa mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja sairaalahoito yhdistetään samaan organisaatioon, mikä helpottaa avohoitopainotteisten ja asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista. Kun alan osaaminen kerätään yhteen paikkaan, osaajien rekrytointi helpottuu, palvelujen kehittäminen paranee ja palvelutarjonta monipuolistuu. Integraation avulla pyritään turvaamaan pirkanmaalaisten palvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen. Yhdistymispäätös koskee Tampereen palveluiden lisäksi myös Pirkkalan, Oriveden ja Vesilahden mielenterveys- ja päihdepalveluita, jotka ovat olleet Tampereen kaupungin järjestämisvastuulla. Pirkanmaan muut kunnat voivat tulla mukaan myöhemmin.

Integraatio koskee aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja, nuoriso- ja lastenpsykiatria eivät ole mukana yhdistymisessä. Perusterveydenhuollon päihdeosaamisen turvaamiseksi jalkautuva päihdetyö jää edelleen Tampereen kaupungille. Psykogeriatrian poliklinikkatoiminta ja kotikuntoutus siirtyvät integraation mukana uuteen yksikköön. Sen sijaan Hatanpään sairaalan psykogeriatrian osastot jäävät kaupungin toiminnoiksi. Niinikään kaupungin toiminnoiksi jäävät perusterveydenhuollon mielenterveystiimit, nuorisopsykiatrian poliklinikka, selviämis- ja katkaisuhoitoasema, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille Konsti.

Integraatiossa Tampereen kaupungilta Taysiin siirtyvät palvelut:

Psykiatria- ja päihdekeskus, sisältäen Ensiohjaus Ension
Sarviksen psykiatrian yksikkö
Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
Syömishäiriöyksikkö
Persoonallisuushäiriöyksikkö
Tipotien psykiatrian yksikkö: psykoosityöryhmä ja nuorten aikuisten työryhmä
Akuuttipsykiatrian poliklinikka
Liikkuva psykiatrinen työryhmä, psykiatrinen intensiiviyksikkö Topi
Päiväsairaalat 1 ja 3
Psykogeriatrian poliklinikka ja kotikuntoutus
Oriveden psykiatrian poliklinikka ja Vanamo

Integraatiolla vastataan kasvavaan palvelujen tarpeeseen

Mielenterveyden häiriöt ovat hyvin tavallisia, jopa joka toisella suomalaisella on riski sairastua mihin tahansa psyykkiseen sairauteen. Ne ovat myös yleisin sairauslomien syy. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kohdistuu kasvavia paineita ja palveluiden tarve ja kysyntä kasvavat jatkuvasti. Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetyn mukaan integraatiossa on useita positiivisia tavoitteita palveluiden käyttäjien näkökulmasta.

- Yhdistymisellä pyrimme varmistamaan, että mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat helposti hahmotettavan kokonaisuuden ja asiakas tietää mistä hän saa apua. Avohoitoa vahvistamalla voidaan vähentää sairaalahoidon tarvetta. Pääosa lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoidosta tapahtuu sosiaali- ja terveysasemilla tai työterveyshuollossa ja tarjolla on matalan kynnyksen palveluita, joihin voi hakeutua ilman lähetettä tai ajanvarausta, Lemmetty sanoo.

Integraatiossa pyritään siihen, että palvelujärjestelmän toimivuus tehostuu ja henkilöstöresurssit ovat oikein mitoitettuja, mikä nopeuttaa tarpeenmukaiseen avohoitoon pääsyä. Näin hoito voi tapahtua pääosin avohoidossa ilman sairaalahoitotarvetta.

- Yhteiskoulutuksen ansiosta henkilöstön osaaminen on korkealaatuista ja käytetyt hoitomenetelmät vaikuttavia. Yhteisen potilastietojärjestelmän ansiosta avo- ja sairaalahoidossa on yksi yhteinen hoitosuunnitelma. Integraatiolla pyritään saamaan parannuksia myös sairaalahoitoon.

Integraatiossa kaupungilta siirtyy Taysin psykiatrian toimialueelle noin 200 työntekijää liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Yhdistyminen tapahtuu vuoden 2021 alussa, mutta hoitoketjujen toimintaa sujuvoittavia toiminnallisia muutoksia pyritään toteuttamaan jo tämän vuoden aikana.


Lisätietoja

Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
Sini Hyvönen
puhelin 040 806 3847
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki