Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Woodhenge ylistää luonnon monimuotoisuutta

Julkaistu 13.3.2020 14.02

Hervannan valtaväylän varteen kohoaa lahopuuteos Woodhenge. Maisemateoksen materiaalina käytetään Hämeenkadulta ja muualta raitiotiereitiltä kaadettuja puistolehmuksia.

 

Tampereen kaupungin Viheralueet ja hulevedet -yksikkö ja luonnonsuojeluyhdistys Villi vyöhyke ry ideoivat maisemataideteoksen Suutalanahteen alueelle Hervannan valtaväylän ja raitiotiereitin varteen. Lahopuuteoksen inspiraationa on Etelä-Englannissa sijaitseva esihistoriallinen Stonehengen monumentti.

Monumenttia varten lehmusten runkoja niputetaan paasiksi ja asetellaan kehämuodostelmaan Stonehengen henkeen. Yksittäisiä puunrunkoja ja nippuja jätetään maahan monumentin kaatuneita kivipaasia mukaillen.

Woodhenge rakennetaan käsittelemättömistä puistolehmuksen rungoista, joiden annetaan lahoa osana ympäristötaideteosta. Lahopuuta ei ole aiemmin käytetty tällä tavalla viheralueiden rakentamisessa, joten Woodhenge uudistaa kaupunkimaisemaa ja vaalii luonnon monimuotoisuutta.

Maisemataideteos tarjoaa kodin lahopuulajeille

Lahopuun vähäisyys metsissä köyhdyttää luonnon lajirikkautta. Lahopuut tarjoavat elinympäristön monille harvinaisille lahottajasienille, hyönteisille ja linnuille. Lahopuista riippuvaiset lajit ovatkin uhanalaisin yksittäinen eliöryhmä Suomessa. Erityisesti jalojen lehtipuiden lahopuuaines on harvinaisuutensa vuoksi arvokasta, ja vaikka Woodhengen materiaali on puistolehmusta, odotetaan metsälehmusten lajiston asettuvan lahopuuteokselle.


Woodhenge on esikuvansa mukaan kehämuodostelmassa.

Lehmusten rungot upotetaan tyviosastaan maahan siten, että muu osa rungosta ei ole kosketuksissa maan kanssa, jolloin ne säilyvät kuivina ja lahoavat hitaammin. Runkojen kuntoa seurataan vuosittain. Kun rungot ovat lahonneet niin paljon, että ne arvioidaan epävakaiksi tai turvattomiksi, niput poistetaan kehämuodostelmasta ja jätetään maisemateoksen viereen maatumaan.

Rungoista koostuvia nippuja voidaan vaihtaa myöhemmin uusiin, tai monumentin annetaan lahoa paikalleen ja muuttua maisemassa. Raitiotietyömaan yhteydessä alue muotoillaan uudelleen ja maisemataideteoksen ympärille perustetaan laaja niitty. Woodhengeä voi ihailla ratikasta ja Hervannan valtaväylältä.

Alueelle on tarkoitus tehdä opastettu polku, jolla jaetaan informaatiota hankkeesta, lahopuusta ja lahopuulajeista. Opastaulun lisäksi tietoa on tarjolla nettisisältönä, joka aukeaa QR-koodilla.

Raitiotiereitiltä on kaadettu useita kymmeniä puistolehmuksia, ja runkojen suuri määrä mahdollistaa ison lahopuuteoksen rakentamisen. Kaadetut puunrungot on varastoitu Nekalaan.

Maisemataideteoksen rakentamisen toteuttaa Tampereen Infra Oy.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Jyrki Lehtimäki
puhelin 044 423 5405


Teksti Marja Kyllönen

Kuvat Jyrki Lehtimäki