Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Messukylänkadun ja sen varren suunnittelusta verkkokysely sekä yleisötilaisuus keskiviikkona 11.3. kello 17.30 Messukylän koululla

Julkaistu 9.3.2020 9.26

Tampereen Messukylänkadulle tehdään liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelma, jossa muodostetaan tavoitetilanne Messukylänkadun liikenteelle, katuympäristölle sekä maankäytölle. Yleissuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu Messukylänkadun varsi Hervannan valtaväylän liittymäramppiin asti ja idässä Osuusmyllynkatuun asti. Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään Messukylän koulun liikuntasalirakennuksessa keskiviikkona 11.3.2020 klo 17.30 alkaen. Luonnoksessa on esitelty liikkumisratkaisuja, katuympäristön palautetta myös kaupungin verkkosivuilta löytyvässä karttakyselyssä 22.3. saakka.

Messukylänkatua kirkon suuntaan nähtynä.
 

Messukylänkadun yleissuunnitelmaluonnoksen tärkeimpiä liikenteellisiä tavoitteita ovat turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen, jalankulun reittien ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen sekä joukkoliikenteen pysäkkiolosuhteiden palvelutason parantaminen.

Yleissuunnitelmaluonnos tukee kaupunkimaisen liikkumisympäristön muodostumista, jossa kaikki kulkumuodot huomioiden kehitetään viihtyisämpää ja miellyttävämpää kaupunkitilaa.

Liikenteellisen suunnittelun taustaksi on tehty laajempi Kalevantie-Messukylänkatu-Kangasalantie -katujakson kehittämisselvitys. Kantakaupungin nähtävillä olevassa yleiskaavaluonnoksessa Messukylänkatu on osoitettu joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi.

Muuttuva Messukylänkadun alue

Messukylänkadun alueen rooli ja saavutettavuus kaupunkirakenteessa on muuttunut viime vuosien aikana muun muassa rakentuvan raitiotien myötä sekä läheisen Kalevan–Kalevanrinteen ympäristön kehittyessä voimakkaasti. Messukylänkadulla on mahdollisuus olla osa tiiviimpää ja toiminnallisesti sekoittunutta joukkoliikennekaupunkia. Alueellisen vetovoiman kasvusta kertovat Messukylänkadun varrella käynnissä ja käynnistymässä olevat useat asemakaavamuutoskohteet.

Kaupunkikuvallisesti Messukylänkadun varrelle on hahmoteltu vaihtelevaa, vehreää ja tiivistyvää kaupunkirakennetta. Maankäytön suunnittelulla tuetaan liikkumisympäristön kehitystä ja parannetaan palveluiden syntymisen edellytyksiä.

Messukylänkadun varrelle tuleva täydennysrakentaminen sijoittuisi harjumaiseman, kulttuuriympäristön sekä nykyisen rakennuskannan huomioivaksi kaupunkikuvalliseksi kokonaisuudeksi. Yleissuunnitelmatyössä tarkastellaan Messukylänkatuun rajautuvien kortteleiden täydennysrakentamista.

Suunnitelmaluonnoksessa rajattaisiin kadun varren uusien talojen korkeutta neljään kerrokseen. Pääosalle rakennuksia on sijoitettu katutasolle 50–100 neliömetrin liiketiloja sekä yksi isompi noin 500 neliömetrin liiketila (esim. päivittäistavarakauppaa varten) on osoitettu idässä TOAS:n tontille Messukylänkadun varteen pienen aukiotilan sekä bussipysäkin yhteyteen. Toinen pieni aukiotila on osoitettu seurakuntatalon tontille esitetyn täydennysrakentamisen yhteyteen.

Koulutonttia täydennetään päiväkotirakennuksella ja koulutoiminnalle osoitetaan laajennusvaraus Kyläojankadun varrelle. Messukylänkadulta on osoitettu uusi jalankulun kulkuyhteys Keskisen hautausmaan itäsivuitse Fanny Nymanin puiston lävitse Veertsankujalle ja edelleen mahdolliselle lähijunaseisakkeelle.

Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelmassa esitetyt suunnitteluperiaatteet tulevat toimimaan pohjana Messukylänkadun varrella käynnissä oleville sekä myöhemmin käynnistyville asemakaavamuutoksille. Hyväksytty yleissuunnitelma ohjaa Messukylänkadun katusuunnitelman laatimista.

Messukylänkadun maankäytön yleissuunnitelma viedään yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn samanaikaisesti liikenteen yleissuunnitelman kanssa keväällä 2020.

Yleissuunnitelmatyön yhteydessä on järjestetty tähän mennessä yksi yleisötilaisuus sekä sidosryhmätyöpaja.


Lisätietoja

Liikennejärjestelmäsuunnittelu /
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917

Maankäytön suunnittelu /
Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry