Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vuoden 2019 hulevesien laskutusta viimeistellään ja korjataan - osa laskuista lähtenyt kahtena kappaleena

Julkaistu 6.3.2020 11.02

Vuoden 2019 hulevesimaksun laskutusta viimeistellään. Laskutus on viivästynyt arvioidusta aikataulusta, koska laskutusjärjestelmä on vaatinut kehitystyötä laskutuksen aikana. Inhimillisen erehdyksen vuoksi yksi laskuerä, 259 kpl, on lähtenyt asiakkaille kahteen kertaan eri kuorissa. Laskutus tarkistetaan näiltä osin, ja virheellinen laskutus korjataan.

Lisäksi noin 500 kerros- tai rivitaloille kohdennettua hulevesilaskua on muodostunut virheellisesti pientalojen maksuluokkaan (maksuluokka 1) rekisteritietojen puutteiden takia. Rekisteritietoja on täydennetty kiinteistötiedoista, ja väärin laskutetuille kohteille lähetetään virheellistä laskua täydentävä uusi lasku, jotta maksusta tulee hulevesitaksan mukainen.

Laskuista tehtyjä muistutuksia käsitellään parhaillaan.

Tampereen kaupunki pahoittelee laskutusongelmista aiheutunutta haittaa ja vaivaa.

Hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueelta, johon kuuluvat asemakaava-alueet. Polson asemakaava-alue ja ranta-asemakaava-alueet eivät kuuluu kunnan hulevesijärjestelmän eikä siten hulevesimaksun piiriin.

Hulevesijärjestelmä koostuu hulevesiviemäreiden lisäksi rummuista, avo-ojista, hulevesikaivoista sekä erilaisista hulevesien hallintaratkaisuista kuten painanteista, viivytysaltaista, kosteikoista ja suodatusratkaisuista. Kunnan hulevesimaksulla kerätään kunnalle hulevesien hallinnasta aiheutuvat kulut.


Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri
Maria Åkerman
puhelin 040 801 6946

Erikoissuunnittelija
Pekka Heinonen
puhelin 040 846 9458