Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

TARGET-hanke loi uusia reittejä koulutuspolulle

Julkaistu 17.2.2020 11.10

Maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla - kuten kantaväestöön kuuluvillakin - on usein korkea kynnys aloittaa suoraan ammatilliset opinnot. Päätoiminen opiskelu viitenä päivänä viikossa voi tuntua haastavalta, jos on ollut työttömänä jo pitkään. Myös aikaisemmat negatiiviset kokemukset opiskelusta tai erityisen tuen tarve nostavat aloittamiskynnystä.

Tästä tarpeesta käsin Target-projekti kehitti vaihtoehtoisen tavan päästä koulutukseen ja sitä kautta työmarkkinoille. Aivan aluksi asiakkaat osallistuvat kuntouttavaan työtoimintaan ja suorittavat jakson aikana yhden osan ammattitutkinnosta osana koulutuspolkua.

Kaksi naista kosmetologi ja asiakas kasvohoito
 


Tredu vastaa koulutuspoluista

Tredun eri ammattialojen koulutuspolut ovat suunnattu Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakkaille. Opiskelu tapahtuu omaehtoisena koulutuksena työpaikoilla, joiden kanssa tehdään koulutussopimus. Teorian opiskelu luokkahuoneessa on minimoitu. Opiskelu tapahtuu käytännön työn kautta näyttöinä työpaikoilla.

Usein lähtökohtana on ollut, että aluksi opiskelija suorittaa perustutkinnon osia. Tavoitteena on työllistyminen työvoimapulasta kärsiville ammattialoille. Koulutus suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle erikseen, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin kunkin yksilön tarpeisiin.

Target-pilottiryhmät

Target-projekti kokeilee muun muassa kiinteistöhuollon ja kauneudenhoitoalan koulutuksia. Molemmissa osallistujat aloittavat kuntouttavan työtoiminnan jaksot, joiden aikana opiskellaan ammattitutkinnon osa. Onnistumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa sekä työtoimintajakson järjestäjän antama riittävä ja laadukas ohjaus.

Kiinteistöhuollon pilotti oli erittäin onnistunut. Siinä aloitti 12 asiakasta, joista kahdeksan suoritti tutkinnon osan ja yksi sai osaamistodistuksen. Kolme osallistujaa jatkoi suoraan ammatilliseen perustutkintokoulutukseen ja useimmilla oli jäsentynyt koulutussuunnitelma jakson jälkeen. Palautteen perusteella onnistumisen edellytyksenä on toimintaan sitoutunut, näytön vastaanottanut opettaja sekä innostava ja ammattitaitoinen työpajaohjaaja.

Kauneudenhoitoalan pilotti kantaa nimeä Nätiks-paja ja se on vielä kesken. Pajalla sovitaan parhaillaan tutkinnon osien näyttöjä Tredun kanssa. Osallistujista yhdeksän on maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että Sopimusvuori ry käynnistää vastaavalla mallilla uudet ryhmät kahvila- ja ravintoalalle, liiketoimintaan, kiinteistöhuoltoon, aula- ja monipalveluihin sekä mahdollisesti puutarha-alalle.

Osaamista vahvistava työllistyminen on toinen reitti koulutuspolulle

Koulutuspolkujen käynnistymistä voi lähestyä myös työelämän suunnasta. Osaamista vahvistavassa työllistymisessä asiakkaan koulutustarvetta kartoitetaan arviointijaksolla työpaikalla. Jakson pituus on kaksi kuukautta. Asiakas, työnantaja ja yrityskoordinaattori määrittelevät yhteisesti tavoitteet jaksolle. Sama kokoonpano arvioi tavoitteiden toteutumista jakson puolivälissä ja lopussa.

Jos jakso on tavoitteiden toteutumisen kannalta mennyt hyvin ja asiakas on motivoitunut oman osaamisensa kehittämiseen, voidaan työllistymisprosessia jatkaa palkkatuella, johon liitetään työpaikan ammattialan tutkinnon osa.

Pilotissa voidaan hyödyntää myös ns. Täsmä-palkkatukea, jossa osallistuja on Tampereen kaupunkiin palkkatukisuhteessa, mutta kouluttautuu jakson ajan yrityksessä. Näin koulutusjakso on työnantajalle ilmainen, riskitön ja toiminnan keskiössä on koulutus tutkinnon osaan. Mallissa on ensiarvoisen tärkeää, että oppilaitos on kiinteässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa koulutuksen käynnistyessä.Lisätietoja

Target-projekti (TYKAS-osahanke)
Omavalmentaja
Juha Pääskylä
puhelin 040 143 9743
sähköposti [email protected]