Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen talous on kääntymässä kohti tasapainoa

Julkaistu 5.2.2020 14.26

Tampereen kaupungin tilinpäätös on ennakkotietojen mukaan noin 18 miljoonaa alijäämäinen.

Tampereen kaupungin tilinpäätöksen tulos vuodelta 2019 on jäämässä ennakkotietojen mukaan 18 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulos on merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna (-58,8 miljoonaa) ja myös 2019 vuosisuunnitelmaa parempi (-29,2 miljoonaa). Ennakkotietojen perusteella Tampere on siis saavuttamassa kaikki talouden tasapainottamisohjelmassa vuodelle 2019 asetetut tavoitteet.

Verorahoitusta Tampereella kertyy 5,5 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Verotulot kasvavat edellisvuoteen verrattuna 60,1 miljoonalla eurolla eli 6,6 %. Verotulojen kasvu on suurten kaupunkien vahvinta. Peruspalvelujen valtionosuus kasvoi, koska valtio päätti budjettiriihen yhteydessä aikaistaa kunnille maksettavan kertaluonteisen 237 miljoonan euron valtionosuuksien lisäyksen ensi vuodelta tälle vuodelle. Tästä syystä Tampereen valtionosuudet ovat ylittymässä vuosisuunnitelmasta 12 miljoonalla eurolla. Ilman tätä valtionosuudet olisivat olleet vuoden 2018 tasolla.

Tampereen pormestari Lauri Lylyn mukaan vuosia tehty työ ja tiukka talousohjelma kantavat nyt hedelmää.

– Olemme onnistuneet kääntämään talouden suunnan kohti tasapainoa ja pitämään menot kurissa. Kasvavan kaupungin lisääntyvään palveluiden tarpeeseen on pystytty vastaamaan tehostamalla toimintaa ja parantamalla vaikuttavuutta.

Vaikka tilanne on nyt parantunut, on Lylyn mukaan jatkettava toimintatapojen uudistamista.

– Nyt kuitenkin nähdään, että pitkäjänteisellä työllä on saatu merkittäviä vaikutuksia.

- Tämä tulos antaa hyvät edellytykset talouden tasapainoon saattamiseen kuluvana vuonna, ja se edellyttää talousarviossa pysymistä ja siihen tähtää myös parhaillaan tekeillä oleva 10 kohdan toimenpideohjelma vuosille 2020–2023, korostaa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan suurimmat ylitykset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate on 14,9 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Ylitykset johtuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksesta sekä vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon palveluiden ostoista. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitys on 1,9 miljoonaa euroa. Ylityksen syinä ovat muun muassa perusopetuksen henkilöstökulut, palvelusetelipäivähoidon laajentaminen, oppilaskuljetuskustannukset sekä työterveyden kulut.

Yhdyskuntalautakunnan puolella toimintakate toteutui ennakkotiedon mukaan 0,2 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Maanvastaanoton sekä asemakaavoituksen tuotot alittuivat ja rakennusvalvonnan kiinteistönmuodostuksen tulot ylittyivät. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate toteutui 0,1 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempana.

Toimintakate ylittyi elinvoima- ja osaamislautakunnan sektorilla 0,8 miljoonaa euroa ja asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate toteutui peräti 4,6 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Lisäksi kiinteistöjen ja tilojen vuokratuotot toteutuvat merkittävästi ennustettua paremmin.

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan 80,6 miljoonaa euroa valtuuston hyväksymää tasoa pienempänä. Investoinnit alittuvat erityisesti talonrakennushankkeiden aikataulumuutosten vuoksi. Tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan ulkoiset nettoinvestoinnit ovat 153,9 miljoonaa euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat yhdyskuntalautakunnan 61,7 miljoonaa euron investoinnit, asunto- ja kiinteistölautakunnan 54 miljoonaa euron investoinnit sekä Tampereen Veden 25,8 miljoonan euron investoinnit.

Vuosikate-ennakkotieto on 90,4 miljoonaa euroa, mikä kattaa 59 % tilinpäätöksen ennakkotietojen nettoinvestoinneista. Lainakanta on tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan 794,8 miljoonaa euroa, mikä on 124,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Tampereella on lainaa asukasta kohti 3 337 euroa.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu