Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tamperelaiset päättävät lähes puolen miljoonan euron käytöstä – osallistuvan budjetoinnin teemana lasten ja nuorten hyvinvointi

Julkaistu 5.2.2020 11.01

Tampereella käynnistyy huhtikuussa osallistuvan budjetoinnin kokeilu. Tamperelaiset haastetaan mukaan ideoimaan, suunnittelemaan ja äänestämällä päättämään, miten 450 000 euroa käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet tamperelaiset.

 

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa, ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Menetelmä on yleistymässä Suomessa.

Tampereella käynnistyy keväällä ensimmäinen koko kaupungin laajuinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jossa teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi. Kaupunki on varannut teemaan liittyvien ideoiden toteutukseen 450 000 euroa. Kokeilusta käytetään nimeä Mun Tampere -osbu.

Mun Tampere -osbun kuukauden kestävä ideointivaihe alkaa 15. huhtikuuta ja päättyy 15. toukokuuta. Ideointivaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa keinoja 0–17-vuotiaiden tamperelaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Elokuussa ideoista jalostetaan suunnitelmia kaikille avoimissa työpajoissa, ja marraskuussa tamperelaiset valitsevat äänestämällä suunnitelmista parhaat. Kaupunki vastaa voittaneiden suunnitelmien toteutuksesta vuoden 2021 aikana.

Nuorten hyvinvointia halutaan parantaa eri puolilla Tamperetta. Käytössä oleva 450 000 euroa jakautuu niin, että jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (koillinen, kaakko, keskusta, etelä ja länsi) on suunnattu kullekin 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on käytössä 100 000 euroa.

Osallistuvassa budjetoinnissa myös alaikäiset pääsevät vaikuttamaan. Kaikenikäiset lapset ja nuoret voivat ideoida ja tulla mukaan suunnittelutyöpajoihin. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet tamperelaiset.

– Osallistuva budjetointi nostaa nuoret tasaveroisiksi päättäjiksi aikuisten rinnalle. Nuoret ovat itse päättämässä rahankäytöstä omien kotikulmiensa ja asuinympäristön hyväksi. Tampereella ei ole aiemmin otettu nuoria mukaan yhtä laajasti kuin nyt osallistuvassa budjetoinnissa, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Ideat jätetään Mun Tampere -osallistumisalustalle

Huhtikuussa alkavassa ideointivaiheessa kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia siitä, miten tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Ehdotuksia voi jättää yksin tai yhdessä muiden kanssa. Myös yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät voivat tehdä ehdotuksia.

Ideat voivat olla isoja tai pieniä, ja ne voi kohdistaa jollekin tietylle alueelle tai olla koko kaupungin laajuisia. Ideat voivat liittyä esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin, tapahtumiin, ympäristön turvallisuuteen tai viihtyisyyteen. Ne voivat edistää yhteenkuuluvuutta tai tukea arjessa jaksamista.

– Ideat voi jättää huhtikuussa avattavalle Mun Tampere -sivulle, missä ne ovat kaikkien nähtävillä. Ehdotuksia pääsee jättämään myös muun muassa alueverkostojen tapaamisissa ja osbun kauppakeskustilaisuuksissa. Kouluissa ja nuorisokeskuksissa järjestetään omia osbu-ideointipäiviä, suunnittelija Lilli Siikasmaa kertoo.

– Myös äänestys tapahtuu Mun Tampere -osallistumisalustalla.

Osbu tehdään yhdessä nuorten kanssa

Lapset ja nuoret ovat olleet mukana suunnittelemassa osallistuvan budjetoinnin toteutusta. Tampereen Lasten Parlamentin ja nuorisovaltuuston edustajat ovat olleet tuomassa omaa näkökulmaansa osbun tamperelaiseen toteutukseen.

– Nuoret ovat yhteistyökumppaneitamme. He suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä meidän kanssamme osan nuorille suunnatusta osbu-viestinnästä ja ovat mukanamme kauppakeskustilaisuuksissa. He ovat myös mukana arvioimassa saatujen ideoiden toteutuskelpoisuutta, kertoo projektisuunnittelija Jari Mäkäläinen.


Lisätietoja

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Jari Mäkäläinen
puhelin 040 801 6150
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Kurela

Kuvat Laura Vanzo