Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Valinnanvapauskokeilut toteutuivat onnistuneesti Tampereella

Julkaistu 20.12.2019 9.45

Syksyllä päättyneet Tampereen terveysasemapalvelujen ja suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilut onnistuivat hyvin. Kokeilusta saatiin paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä.

Verenpaineenmittaus terveysasemalla
 

Molempiin kokeiluihin lähti mukaan runsaasti palveluntuottajia. Terveysasemapalvelujen kokeiluun osallistui neljä yksityistä tuottajaa ja suun terveydenhuollon kokeiluun 13 palveluntuottajaa. Kokeilut osoittivat tarpeellisuutensa: ne toivat arvokasta kokemusta niin kokeilun järjestäjille kuin palveluntuottajillekin.

Valinnanvapautta käyttäneet asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Suun terveydenhuollon kokeilussa asiakastyytyväisyyttä mitattiin tekstiviestikyselyllä, joka otettiin kokeilun päätyttyä käyttöön ostopalveluhammashoidossa. Myös laatumittareiden kehittäminen onnistui hyvin, niitä onkin nyt hyödynnetty suun terveydenhuollossa.

Terveysasemapalvelujen kokeilussa noin puolet vaihtaneista ei ollut pääasiallisia julkisen palvelun asiakkaita eli he olivat aiemmin asioineet yksityisillä lääkäriasemilla tai työterveyshuollossa. Vaihtaneet asiakkaat käyttivät terveyspalveluja vaihdon jälkeen enemmän kuin kuntalaiset keskimäärin, mutta Ensiapu Acutaa taas noin 10 prosenttia vähemmän. Tämä antaa viitteitä siitä, että terveysasemapalvelujen saatavuuden parantaminen vähentää päivystyspalvelujen tarvetta. Kokeilun myötä myös esimerkiksi terveysasemien sosiaaliohjaus todettiin niin hyödylliseksi palveluksi, että sitä on jatkettu Linnainmaan terveysasemalla ja tarjotaan lisäksi Tammelakeskuksessa ja Tesomalla.

Terveysasemapalvelujen valinnanvapauskokeilu alkoi keväällä 2017. Tampereella kokeilu oli rajattu postinumeroalueille 33530 ja 33710, joilla asuu noin 22 700 tamperelaista. Heistä 3 142 vaihtoi kokeilun puitteissa terveysasemaa.

Suun terveydenhuollon kokeilu alkoi keväällä 2018. Kokeilussa oli mukana yhteensä lähes 5 000 asukasta Nokialta, Orivedeltä, Pirkkalasta, Tampereelta, Valkeakoskelta ja Vesilahdelta. Lisäksi kokeiluun osallistui 500 kuntalaista Lempäälästä, joka jäi pois kokeilusta jo vuoden 2018 lopussa.

Tampereen valinnanvapauskokeiluun kuului myös henkilökohtaisen budjetin selvityshanke, jossa oli mukana 13 Pirkanmaan kuntaa. Henkilökohtaisen budjetin hanke päättyi vuoden 2018 lopussa.

Valinnanvapauskokeiluja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Kokeilut olivat osa Sipilän hallituksen aikaista Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeilua.


Lisätietoja

Terveysasemapalvelujen valinnanvapauskokeilu
Antti Markkola
puhelin 040 674 4196
sähköposti [email protected]

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu
Taru Sokka
puhelin 040 667 3698
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Opa Latvalva