Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistetään aikaisempaa laajempana ensi keväänä

Julkaistu 10.12.2019 15.08

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy Tampereella ensi keväänä heti, kun eduskunta on hyväksynyt kokeilulain. Työllisyyskokeilussa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti viime viikolla muiden muassa Tampereen ja 21 kunnan yhteishakemuksen jatkovalmisteluun.

Talvista Tamperetta Näsinneulasta kuvattuna
 

Pirkanmaalla työllisyyden kuntakokeilua on valmisteltu maakunnan kaikkien kuntien yhteistyönä. Työllisyyskokeilut toteutetaan valmisteltavan kokeilulainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kokeilulaiksi helmikuussa, ja varsinaisen päätöksen asiasta tekee eduskunta.

– Alueellisen työllisyyskokeilun jatkaminen on tärkeä keino parantaa työllisyyttä. Kunnille on annettava kaikki mahdolliset keinot huolehtia alueiden elinvoimaista ja työllisyydestä. Kyseessä on nyt niin laaja kokeilu, että uskon, että tässä valmistellaan pysyvämpää mallia, sanoo pormestari Lauri Lyly.

Työllisyyskokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille.

Kuntakokeiluun pääsevät mukaan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi mukaan otetaan kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa maakunnan TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.

– Tampereen ja muun 21 Pirkanmaan kunnan yhteistyö on ollut valmistelun eri vaiheissa tiivistä, ja tästä on hyvä jatkaa kohti jatkovalmistelua, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Määräajassa kuntakokeiluun jätettiin 30 hakemusta, joissa on mukana kaikkiaan 123 Suomen kuntaa.


Lisätietoja

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Laura Vanzo