Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hervannan Baanan toinen osa Hervannan valtaväylän varrella käyttöön

Julkaistu 26.11.2019 13.31

Hervannan valtaväylän varrelle rakennetun pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävän eli Hervannan Baanan toinen osuus Pehkusuonkadulta valtatie 9:lle on otettu käyttöön 25.11.2019. Ensimmäinen osuus Pehkusuonkadulta Kanjoninkadulle avattiin marraskuun alussa. Käytännössä työmaa-aidat alueelta on poistettu ja töiden aikainen jalankulun ja pyöräilyn kiertotie jää pois käytöstä.

Osuudella on asennettu valaistus sekä kaiteet raitiotien ja Baanan väliin. Koko Baanan alueella saattaa loppuvuonna olla vielä raitiotien ajojohtimiin liittyviä töitä, ja näiden töiden aikana väylä voi olla hetkellisesti suljettu. Kaiteiden sijaintia tullaan muokkaamaan vielä myöhemmin ensi vuoden aikana. Virallisemmin Hervannan Baanaa juhlistetaan avajaisten merkeissä ensi keväänä. Raitiotieallianssin toimesta Baanan varrelle on viety infotauluja, joissa kerrotaan raitiotien, pysäkkialueen ja siltojen rakentamisvaiheista.

Baana on seudullinen pyöräilyn pääreitti Tampereen keskustan ja Hervannan välillä. Väylän ensimmäinen osa on rakennettu vuosina 2018-2019 raitiotien rakentamisen yhteydessä Raitiotieallianssin toimesta.

Uusi silta yhdistää Baanan Hervannan ja valtaväylän välillä

Baana ylittää Hervannan Kanjonin uutta Koivusenojan yhdistettyä raitiotie- ja jalankulku/pyöräilysiltaa pitkin. Sillan toteutuksesta oli ehdolla erilaisia vaihtoehtoja, mutta toteuttamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä samalle sillalle varmistettiin laatukäytävän yhtenäinen toteutus ja mahdollistettiin Hervannan valtaväylän kytkeytyminen Hervannan pyöräilyverkkoon. Yhdistetty silta oli myös rakennusteknisesti ja kustannuksiltaan tehokkain vaihtoehto. Koivusenojan sillalla raitiotie ja Baana on eroteltu aidalla.

Hervannan Baana parantaa merkittävästi Hervannan ja Tampereen keskustan välisen pyöräily-yhteyden laatutasoa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Hankkeessa toteutetaan uusi väylä viihtyisään viherkäytävään erilleen autoliikenteen pääväylistä. Eroteltu väylä on viisi metriä leveä ja pyörätiellä on merkitty kulkusuunnat. Väylä kulkee raitiotiekäytävässä ja sillä on siten sama vaaka- ja pystygeometria kuin raitiotiellä. Tuloksena on suora, esteetön ja nopea väylä, jossa pituuskaltevuus on enintään viisi prosenttia. Pyöräilyn turvallisuus paranee nykyisestä merkittävästi, sillä väylä risteää autoliikenteen kanssa ainoastaan Insinöörinkadun ja Pehkusuonkadun valo-ohjatuissa liittymissä. Laatukäytävän ensimmäisen osuuden pituus on kokonaisuudessaan 1,5 kilometriä.

Baanan jatkosuunnittelu on käynnissä Tampereen kaupungin toimesta, ja parhaillaan laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmia laatukäytävän jatkamiseksi välille VT9 – Viinikan liittymä. Tämän osuuden pituus on 4,2 kilometriä, ja se on jaettu kahdeksaan osaan. Tavoitteena on toteuttaa vuosina 2020-2022 Viinikanojan, Lokintaipaleen ja Muotialan peltojen osuudet. Nekalantien osuus rakennetaan aikaisintaan vuonna 2022. Baanalle on esitetty pääsääntöisesti kaksisuuntaisia pyöräteitä, ainoastaan Korkinmäenkadun osuudelle on esitetty yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä pyöräkatua. Jatko-osuuden kustannusarvio on 2,2 M€.


Lisätietoja

Pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävä Baana:
Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Raitiotien rakentaminen:
Hervannan valtaväylän lohkoinsinööri
Henri Pesola
puhelin puhelin 040 866 4906

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16


Teksti Marja Merta

Kuvat Raitiotieallianssi