Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lentävänniemen koulun A-osaan suunnitellaan sisäilmakorjauksia

Julkaistu 20.11.2019 18.52

Lentävänniemen koulun A-osan sisäilmakorjausten tarveselvitys hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.11.2019. Hankesuunnitelma hyväksyttiin ehdolla, että toteutussuunnittelussa on selvitettävä mahdollisuuksia pienentää rakentamiskustannuksia. Myös sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee samaa asiaa 21.11. kokouksessaan.

Suunnitelmien, tilaohjelman ja esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty 3,6 miljoonan euron kustannusarvioon. Vuoden 2020 talousarviossa hankkeelle on varattu määrärahaa yhteensä 2 miljoonaa euroa. Lautakunta edellyttää, että mikäli hankkeen kustannusarvio kilpailutuksen jälkeen ylittää määrärahavarauksen, tulee kaupunginvaltuuston hyväksyä määrärahan muutos ennen kuin hanke toteutetaan.

Lentävänniemen koulu on valmistunut kahdessa vaiheessa, A-osa vuonna 1974 ja B-osa vuonna 1980. Rakennusta ei ole perusparannettu aiemmin. Koulu kärsii sisäilmaongelmasta ja olisi kokonaisuudessaan perusparannuksen tarpeessa. Rakennuksen B-osan sisäilmakorjaukset tehdään kuluvan vuoden aikana pienten investointien rahalla, mutta A-osan sisäilmakorjaukset ovat suuremmat, ja ne joudutaan toteuttamaan talonrakennusohjelman mukaisesti.

Noin 450 oppilaalle mitoitettu koulu toimii nyt kahdessa eri paikassa: A-osassa toiminta jatkuu vielä vuoden 2019 normaalina kouluna, koska siellä olosuhteet ovat kohtuulliset. Lähes kaikki B-osan tilojen käyttäjistä ovat siirtyneet Lielahden koululle väistötiloihin. Vain esiopetuksen toiminta jatkuu B-osan entisissä kirjastotiloissa, joissa sisäilmaolosuhteet ovat kunnossa.

Suunnitelman mukaan koulun A-osaan tehdään teknisiä uudistuksia ja korjauksia, joilla varmistetaan koulukäytön jatkuminen. Hankkeessa toteutetaan tiivistyskorjaukset sekä kosteiden ja märkätilojen uusiminen. Muun muassa tilapintoja uudistetaan, keittiön linjasto uusitaan ja märkätilat uusitaan keittiötä lukuun ottamatta. Korjattavien tilojen perusjärjestys säilyy ennallaan. Tilamuutoksia tehdään nykyisen hallinnon ja entisen talonmiehen asunnon alueella. Lisäksi oppilashuollon tiloja järjestellään paremmin toimiviksi.

Hankesuunnitelman mukaan rakennustyöt toteutettaisiin yhdessä vaiheessa. Työt kestäisivät noin 11 kuukautta ja käynnistyisivät helmikuussa 2020. A-osa koulusta valmistuisi marraskuussa 2020 ja se otettaisiin käyttöön tammikuussa 2021.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell