Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Suunnitelmat Messukylän koulun remontista etenevät

Julkaistu 20.11.2019 19.35

Messukylän koulun kahden puurakennuksen sekä kivirakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.11.2019. Koulun vanhimmat koulurakennukset 1 ja 2 sekä kivirakennus perusparannetaan ja piha-aluetta kunnostetaan. Lisärakennus ei ole mukana hankkeessa. Asiaa käsitellään torstaina 21.11. myös sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.

Kivirakennuksen ja kahden puurakennuksen yhteenlaskettu kustannusarvio on 7,2 miljoona euroa. Rakennuksen bruttoala on 2908 neliömetriä ja hyötyala 1886 neliömetriä. Rakennustyöt aiotaan vaiheistaa helmikuun 2021 ja marraskuun 2023 väliselle ajalle. Rakennukset otetaan vastaavasti vaiheittain käyttöön: tammikuussa vuonna 2022 rakennus 2, vuonna 2023 rakennus 1 ja vuonna 2024 kivirakennus.

Rakennuksissa todetut ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen ja ratkaisuissa otetaan huomioon rakennusten historialliset arvot mahdollisimman hyvin, tinkimättä toimivuudesta.

Rakennus 1 on yksikerroksinen, jossa ei sunnitelman mukaan tehdä isoja tilamuutoksia. Muun muassa yksi aulan yhteydessä oleva varasto poistetaan ja lisätään wc-tiloja. Rakennuksen alkuperäisyysaste on suuri, siksi rakennushistorialliset arvot huomioidaan suunnittelussa ja esimerkiksi vanhat kaakeliuunit säilytetään.

Rakennus 2 on osin kaksikerroksinen eikä sinne ole suunniteltu ole isoja tilamuutoksia. Ensimmäisen kerroksen opettajien työtila muutetaan puku- ja pesutilaksi, lisäksi wc-tilat rakennetaan uudelleen. Oppilaat kulkevat tiloihin kolmea eri reittiä. Yksi sisäänkäynneistä rakennetaan esteettömäksi madaltamalla sisäänkäyntitasoa ja rakentamalla henkilönostin rakennuksen sisälle. Toisen ison opetustilan ja pienemmän opetustilan välille rakennetaan siirtoseinä.

Kivirakennuksessa oppilaiden kulku on portaan B kautta. Esteetön yhteys kerroksiin on suunnitelman mukaan A-portaasta. Esi- ja alkuopetus keskitetään kivirakennukseen. Kellarikerroksessa on käsityön tilat, teknisiä tiloja, henkilökunnan puku- ja pesuhuoneet, siivouskeskus ja varastoja. Ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa on muun muassa isoja opetustiloja, ja wc:t järjestellään uudelleen. Osa entisestä eteistilasta kolmannessa kerroksessa muutetaan avoimeksi oppimisalueeksi. Kaikki tilapinnat ja kalusteet sekä hissi uusitaan.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell