Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Liiketontti asuinkäyttöön Tammelassa – täydennysrakentamiskaava nähtäville

Julkaistu 1.11.2019 9.01

Tammelan kaupunginosassa osoitteessa Tammelan puistokatu 21 sijaitsevaa liiketontin asemakaavamuutosta koskeva asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.11.–3.12.2019. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asumista ja täydennysrakentamista tuovan ehdotuksen nähtäville keskiviikkona 30.11.2019. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Tammelan puistokatu 21:n uudisrakennus sovitekuvassa.
 

Tontilla sijaitsee kuusikerroksinen 1986 valmistunut liike- ja toimistorakennus, huoltoasema ja päivittäistavaramyymälä. Asemakaavalla muodostetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jonka ensimmäisessä kerroksessa on kadulle aukeavaa liiketilaa. Korttelin keskellä ja katolla on melulta suojattua ulko-oleskelutilaa asukkaiden käyttöön.

Tontilla olevan toimitilarakennus puretaan uuden rakentamisen mahdollistamiseksi. Korttelia kehitetään osana koko Tammelan kaupunginosan kokonaisuutta niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin. Kaavan toteuttaminen tuo alueelle lisää asukkaita ja monipuolisempaa ja esteetöntä asuntotarjontaa sekä säilyttää palveluja.

Suurin kerrosluku vaihtelee korttelin laidoilla kuudesta kahdeksaan. Arkkitehtuuri sovitetaan alueen kaupunkikuvaan sekä viereiseen Aaltosen tehtaan arvorakennukseen. Pysäköinti sijoittuu pääosin pihakannen alle ja kellariin. Tapionkadun yleiselle jalankululle varattu katualue muutetaan katualueeksi.

Uuden asemakaavan rakennusoikeus on 14.530 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaa arviolta yli 200 asuntoa ja 250-300 asukkaalle. Rakennusoikeus kasvaa aiemmasta 8050 kerrosneliömetriä. Vähintään 1000 kerrosneliömetriä on käytettävä liike-, toimisto- ja työtiloina, jota tulee sijoittaa ainakin Kullervonkadun ja Tammelan puistokadun julkisivujen puolelle katutasoon.

Asemakaavan valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella on muun muassa tarkennettu hulevesiä ja kansipihaa koskevaa yleismääräystä. Ehdotukseen on myös päivitetty pysäköintinormit ja tarkistettu melusuojausta koskevia kaavamääräyksiä.

Asemakaavan muutos laaditaan tontin omistajan aloitteesta. Muutos tukee kaupungin suunnitelmia alueen kehittämisestä ja täydennysrakentamisesta mahdollistamalla uuden umpikorttelin rakentamisen Tammelan rakennuskulttuurikohteiden läheisyyteen.


Lisätietoja

(paikalla 4.11.2019)
Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry