Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vuoden 2020 nuorisotakuuavustukset ovat haettavina 1.11. - 13.12.2019

Julkaistu 25.10.2019 13.53

Nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Avustuksina jaetaan enintään 225 000 euroa. Suositus yksittäisen haettavan avustuksen enimmäismääräksi on 30 000 euroa. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin toteuttamiin hankkeisiin.

Suunniteltu toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Nuorten talo Ohjaamon kanssa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, miten asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen ja toiminnan juurruttaminen on suunniteltu toteutettavan.

Hankkeen tulee täydentää julkista palvelutarjontaa ja palvella nuoria matalalla kynnyksellä. Avustusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen. Avustuksen myöntämisen perusteina ovat muun muassa toiminnan uutuusarvo, ilmiölähtöisyys ja vaikuttavuuden seurantatavat.

Nuorisotakuuavustuksiin liittyen pidetään info- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 20.11.2019 klo 15.00-17.00. Paikka on nuorten Ohjaamo, Sumeliuksenkatu 11, 2. krs.


Lisätietoja

Tiimiesimies
Ilkka Peltomaa
puhelin 044 431 4522
sähköposti [email protected]