Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hakametsän urheilualueen uudistamisen asemakaavamuutos alkaa

Julkaistu 27.9.2019 9.33

Tampereen Hakametsän urheilualueen uudistamista varten tehtävä asemakaavan muutostyö alkaa. Tavoitteista, hankkeen kulusta ja suunnitellusta vuorovaikutuksesta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta 17.10.2019 saakka. Yleisötilaisuus järjestetään Tredun liiketalouden yksikön (os.Sammonkatu 45) auditoriossa torstaina 3.10.2019.

Hakametsän jäähalli ja sitä ympäröivä alue.
 

Hakametsän urheilualueen uudistaminen koskee noin 14 hehtaarin aluetta noin kolme kilometriä itään kaupungin keskustasta. Suunnittelualueessa on osia Kissanmaan, Kalevan ja Uudenkylän kaupunginosista. Pohjoisessa alue rajautuu Takahuhdintiehen, idässä Kissanmaankatuun ja Hervannan valtaväylään ja etelässä Sammon valtatiehen.

Hakametsän jäähalli (Haka 1) on Suomen ensimmäinen jäähalli. Se otettiin käyttöön vuonna 1965 jääkiekon MM-kisojen yhteydessä. Jäähallin on suunnitellut arkkitehti Jaakko Tähtinen. Hallia ei ole suojeltu asemakaavalla. Sen eteläpuolella sijaitsevat harjoitushallit Haka 2 ja Haka 3.

Lisäksi suunnittelualueella sijaitsevat Tampereen sähkölaitoksen lämpökeskus, Uudenkylänpuiston leikkipaikka, pelikenttä jäähallien pohjoispuolella sekä koirapuisto. Tampereen kaupunki omistaa koko asemakaava-alueen.

Muutostyön tavoitteet

Tavoitteena on toteuttaa Hakametsän urheilualueelle liikunnan, urheilun ja liikuntatutkimuksen kampus, joka tarjoaa nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet niin harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilulle, tutkimus- ja kehitystyölle kuin alan yrityksillekin. Alueella tutkitaan myös asumisen mahdollisuudet.

Asemakaavalla määritellään rakennetun ympäristön suojelun taso ja luodaan edellytykset siihen sopivalle täydennysrakentamiselle, toimiville viher- ja virkistysyhteyksille sekä viherpalveluille.

Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, tiivistä joukkoliikennevyöhykettä, kasvutaajamien kehittämisvyöhykettä ja kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykettä.

Jäähallit ja niiden lähiympäristö on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäväksi urheilupalvelujen alueeksi, jonka suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonarvojen säilymiseen.

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen rakennetun ympäristön kokonaisuuteen Kissanmaa-Hipposkylä-Hakametsän jäähalli.

Kaupunki järjestää Hakametsän alueen kehittämiseksi konsepti- ja toteutuskilpailun, jolla haetaan asemakaavan vireilletulovaiheen jälkeen toteuttajien näkemystä alueen toiminnallisesta kokonaisuudesta.

Konseptikilpailun tuloksia hyödynnetään asemakaavatyössä, johon liittyy muun muassa ympäristöselvitysten täydentäminen ja vaikutusten arviointi.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry