Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupin urheilupuiston asemakaavan muutostyö alkaa

Julkaistu 20.9.2019 12.48

Kaupin urheilupuiston asemakaavaa muutetaan. Työ alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ololla 3.10.2019 saakka. Suunnitelmasta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana. Alue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen Kaupin kaupunginosassa, Näsijärven ja TAYSin sairaala-alueen välissä. Kaupin urheilupuisto on osa Kaupin kansanpuiston kokonaisuutta. Tampereen kaupunki omistaa koko asemakaava-alueen.

Ensi vuodelle ajoitettu asemakaavamuutos koskee urheilupuiston keskeistä toiminnallista osaa. Asemakaavan tavoitteena on selkeyttää tulevaa urheilupaikkojen rakentamista alueella siten, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat ennakoitavissa. Alueen rakentaminen sijoittuu jatkossakin urheilupuiston keskeisen rakennetun kenttäalueen yhteyteen. Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa hyväksyttiin 24.1.2019 Kaupin urheilupuiston tarveselvitys jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaavan tavoite on mahdollistaa urheilupuiston kehittäminen kasvaneiden ja muuttuneiden liikunta- ja virkistystarpeiden mukaan alueen luonto- ja maisema-arvojen ehdoilla. Kaavatyön yhteydessä pyritään ratkaisemaan alueen toimintojen suhde toisiinsa sekä alueen liikenteelliset haasteet. Työssä otetaan kantaa, mitä toimintoja alue kestää.

Kaavaa varten laadittavassa toiminnallisessa yleissuunnitelmassa tutkitaan urheilupuiston palveluverkon ja liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kehittäminen sekä liittyminen Kauppi-Niihaman viheraluekokonaisuuteen. Yleissuunnitelmatyön yhteydessä on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus.

Yleissuunnitelma keskittyy Kaupin urheilupuiston keskeiselle alueelle. Liikennejärjestelmän tarkastelu tehdään koko Kauppi-Niihaman alueelle. Kauppi-Niihamaa on laajemmin tarkastelu muun muassa tehdyissä vertaissuunnitelmissa ja kansallisen kaupunkipuiston valmistelussa. Alueen kokonaissuunnittelua jatketaan yleiskaavatyön yhteydessä.

Osa laajaa metsäistä aluetta

Kaupin urheilupuistoa rajaa lännestä Kaupin kansanpuisto ja idästä Niihaman metsäalueet. Kauppi-Niihaman alue on pääosin metsää ulottuen idässä aina Jyväskyläntiehen asti. Kauppi on osa kaupungin keskuspuistoverkostoa, ja sen keskeistä aluetta on kehitetty vuosien myötä urheilupuistoksi, jonka liikuntareitit ulottuvat Niihaman metsien halki itään ja asuinalueisiin asti länteen.

Asemakaavamuutoksen suunnittelualue jakautuu kahteen osaan: länsipuolen urheilupuistoalueeseen ja itäpuolen yhtenäiseen metsäalueeseen. Urheilupuiston alueelle on rakennettu useita urheilua ja ulkoilua palvelevia toimintapisteitä ja ulkoilureittejä. Talvella alueella kiertää monipuolinen valaistu latuverkosto. Kaupissa on sekä nurmi- että tekonurmipintaisia jalkapallokenttiä ja pesäpallo-kenttiä, valaistuja ulkoilureittejä, huoltorakennuksia, yksityiset keila- ja liikuntahallit sekä vinttikoira- ja jousiammuntarata.

Yleissuunnitelma ja asemakaavan luonnos on tarkoitus saada keväällä 2020 kommentoitavaksi, jolloin ehdotus voisi olla nähtävillä loppusyksystä 2020.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935

Kaavoitusarkkitehti
Sari Pietilä
puhelin 040 806 2699