Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sammon koulun yhteyteen nousee uusi päiväkoti- ja koulurakennus

Julkaistu 10.9.2019 19.53

Tampereen Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen suunnittelu etenee. Uuteen rakennukseen saadaan tilat kaikkiaan 750 esi- ja perusopetuksen oppilaalle sekä 120 päiväkotilapselle. Uusi rakennus otetaan käyttöön tammikuussa vuonna 2023. Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti Sammon koulun laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta 10.9.2019.

Koulun ja päiväkodin rakentaminen Kaupinkatu 29:n tontille aloitetaan tammikuussa 2021 ja työt kestävät noin kaksi vuotta. Koulun ja päiväkodin uudisrakennus muodostaa yhdessä Sammon nykyisen koulun kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, Sammon kampuksen.

Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistunut Liisanpuiston koulu ja terveysasema puretaan ennen rakennustöiden alkamista. Sairaalankadulle väistötiloihin vuonna 2017 siirtyneet koululuokat jatkavat toimintaansa väistötiloissa, kunnes uusi koulurakennus valmistuu.

Uudisrakennus pihoineen Kiovanpuiston tuntumaan

Kaksikerroksisesta rakennuksesta suunnitellaan arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus.

Rakennus sijoittuu tontin eteläpäähän, jolloin välituntipiha ja leikkipiha sijoittuvat puiston puolelle. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy ja ne on suunniteltu myös iltakäyttöä varten. Oppilaiden ja päiväkotilasten kulku omiin opetus- ja ryhmätiloihin tapahtuu pihojen kautta. Rakennuksessa ei kuljeta ulkokengin.

Uuden rakennuksen piha-alueet avautuvat Kiovanpuiston suuntaan, ja ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Piha jaetaan toiminnallisesti isojen ja pienten oppilaiden alueisiin. Päiväkodin piha erotetaan välituntipihasta ja se aidataan. Pihalle sijoitetaan kaksi tekonurmipintaista aidattua minipeliareenaa sekä monipuolisia ulkoliikunta- ja leikkivälineitä.

Pihasuunnittelussa otetaan huomioon puistoympäristö ja pihan liittyminen alueen puistokokonaisuuteen.

Taito- ja taideaineet yhtenä kokonaisuutena, tilojen muuntelu joustavaa

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden tilat yhtenäisenä kokonaisuutena. Yleisopetuksen luokat sijaitsevat omassa siivessään. Opetustilat on suunniteltu joustavaksi kokonaisuudeksi, jossa tiloja on mahdollista yhdistää toisiinsa ja avata tarvittaessa käytävälle. Pienryhmätilat sekä erityisopetuksen luokat sijaitsevat luokkatilojen läheisyydessä.

Rakennuksen kokoavana tilana ja aulana toimii osittain kahden kerroksen korkuinen ruokasali, johon on suora yhteys muista tiloista. Ruokasali avautuu välituntipihalle suuren lasiseinän kautta. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa ovat pieni monitoimisali ja musiikkiluokka sekä keittiötilat.

Monitoimisalin seinä on avattavissa ruokasalin suuntaan, jolloin sitä voidaan käyttää myös esiintymistilana. Salia vastapäätä sijaitsevat opetusportaat toimivat myös katsomona. Musiikkiluokka on yhdistettävissä saliin. Ensimmäisessä kerroksessa on myös kuntosali.

Toisessa kerroksessa sijaitsevat muun muassa yleisopetuksen luokat, iso liikuntasali, mediatila, sekä henkilökunnan työ- ja taukotilat. Lisäksi toisessa kerroksessa ovat oppilashuollon tilat, jotka toimivat myös kesäaikana ja voidaan erottaa muista tiloista. Iso liikuntasali on jaettavissa kolmeen lohkoon ja siinä on katsomoparvi.

Päiväkodin tilat sijaitsevat itäpuolen siivessä kahdessa kerroksessa. Samassa siivessä sijaitsee myös esi- ja alkuopetuksen luokkien (luokat 0–2) tiloja. Päiväkodin ryhmätilat toteutetaan muuntojoustavina siten, että osa niistä on mahdollista ottaa opetuskäyttöön ilman tilamuutoksia.

Rakennusinvestoinnin suuruus on hankesuunnitelman mukaan yhteensä 30.309.500 euroa.

Kaupunginhallituksen päätöksen ja tarveselvityksen mukaisesti rakennukseen tullaan sisällyttämään taidetta. Rakennuksen katolle sijoitetaan aurinkopaneelit


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen