Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Päätös: Tredu jatkaa toimintaa Orivedellä ja Virroilla

Julkaistu 5.9.2019 18.37

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu jatkaa toimintaansa ammatillisen koulutuksen toteuttajana Orivedellä ja Virroilla. Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti Oriveden ja Virtain toimipisteiden ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta torstaina 5.9.2019.

Nuorten yhteishakuun perustuvaa ammatillista perustutkintokoulutusta jatketaan. Yhteishakuun perustuvan koulutuksen järjestämistä ja alueen koulutustarvetta ja laajuutta arvioidaan jatkossa kriittisesti vetovoiman ja rahoituskehityksen näkökulmasta.

Tredu toteuttaa Oriveden ja Virtain toimipisteissä työpaikkapainotteisemman ja enemmän oppisopimuskoulutusta painottavan aluepalvelumallin. Alkuperäisessä mallissa oli esitetty, että aluepalvelumalli toteutettaisiin 31.7.2022 mennessä, mutta lautakunta päätyi poistamaan vuosikohtaisen sitovuuden toimintamallin kehittämisessä ja päätti, että toimintamallin toteutuksen kehittymistä arvioidaan strategiakauden päättyessä. Mallia kehitetään yhteistyössä kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu täydentää Tredun koulutustarjontaa Virroilla. Tredu ja Sedu laativat yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Tredun Virtain toimipiste ja Sedun Ähtärin yksikkö tarjoavat yhteistoiminnassa nuorten ja aikuisten työpaikkapainotteisia koulutuspalveluja Virroilla.

Lautakunnan päätöksen mukaan esitetyistä muista toimenpiteistä sovitaan myöhemmin yhdessä Oriveden ja Virtain kaupunkien kanssa.

Aluepalvelumalli ottaa huomioon alueen erityispiirteet

Aluepalvelumallin yhteydessä uudistetaan koulutuspalveluja, suunnataan toimintaa kunnan elinkeinoelämän painopisteiden mukaan ja laaditaan tavoitteelliset kumppanuussopimukset eri yhteistyötahojen kanssa. Aluepalvelumallissa tarjotaan myös aikuiskoulutusmahdollisuuksia, otetaan kumppanit mukaan koulutuksen kehittämiseen ja edistetään toiminnan taloudellista kestävyyttä.

Aluepalvelumalli on Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa kehitetty uusi malli, jota viedään eteenpäin laatimalla jatkossa Tampereen ympäristökuntien toimipisteisiin oma kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon kunkin kunnan ja alueen erityispiirteet.

Oriveden ja Virtain toimipisteistä tehtiin myös ulkopuolinen selvitys, jossa kartoitettiin ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoja alueella. Selvitystä on hyödynnetty taustamateriaalina Oriveden ja Virtain toimipisteiden toiminnan kehittämisessä.


Lisätietoja

Johtaja, ammatillinen koulutus
Outi Kallioinen
puhelin 044 423 5473
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen