Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kuhia Iidesjärveen

Julkaistu 4.9.2019 12.38

Iidesjärveen istutetaan torstaina 5.9.2019 kesänvanhoja kuhanpoikasia 3000 kpl. Kuhaistutuksella pyritään vahvistamaan järven petokalamäärää suhteessa rehevöitymisen myötä runsastuneisiin särkikaloihin. Poikaset ovat Pyhäjärven omaa kuhakantaa. Ne istutetaan Iidesjärveen Nekalan puoleiselta matonpesupaikalta.

Iidesjärven länsipäätä
 

Istutettaessa kuhat ovat keskimäärin n. 10 cm pituisia, mutta niiden toivotaan kasvavan hyvin järven suuren särkikalatiheyden takia. Vuonna 2018 tehdyn koekalastusten perusteella järvessä esiintyy etenkin särkeä ja lahnaa erittäin runsaasti, ja ne osaltaan ylläpitävät matalan järven sisäistä kuormitusta.

Kuhaistutuksella tähdätään pahoin rehevöityneen Iidesjärven tilan parantamiseen. Rehevöitymisen vähentämisen lisäksi yhtä tärkeä tavoite on linnuston tilan parantaminen. Vesilinnuston taantumisen taustalla yhtenä tekijänä on pidetty särkikalavaltaista kalastoa, joka mm. samentaa vettä sekä kilpailee ravinnosta vesilinnuston kanssa. Kuhien menestymistä tullaan seuraamaan.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö:
Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö:
Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184
sähköposti [email protected]


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:
Kalastotutkija
Ari Westermark
puhelin 03 246 1218
sähköposti [email protected]