Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupunki myy puutavaraa ja energiapuuta

Julkaistu 19.6.2019 17.20

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta päätti 19.6.2019, että puutavaraa ja energiapuuta myydään Metsäliitto Osuuskunnalle. Kaupasta arvioidaan saatavan noin 784 000 euroa.

Kiinteistötoimi pyysi Metsäliitto Osuuskunnalta, StoraEnso Oyj:ltä, Koskitukki Oyj:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Harvestialta ostotarjoukset puutavarasta kahdella pystykaupalla ja yhdellä hankintakaupalla, joiden yhteenlaskettu puutavaran määrä on 19 075 kuutiota ja energiapuun määrä 1 500 kuutiota.

Tarjousten perusteella kaupunki myy 6400 kuutiota puutavaraa 249 640 eurolla sekä metsänhakkuusopimuksella 7000 kuutiota puutavaraa ja 1500 kuutiota energiapuuta 246 350 eurolla. Toisella metsänhakkuusopimuksella Metsäliitolle myydään 5675 kuutiota puutavaraa 288 252 eurolla.

Puuta kaadetaan asuin- ja yritysrakennusten korttelialueilta sekä muun muassa katualueilta. Perusteena puiden poistoon tontti- ja katualueilla ovat lainvoimaiset asema- ja yleiskaavat. Lisäksi puutavaraa kertyy myytäväksi Tampereen Infran tekemistä puunkaatotöistä.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell