Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaupungin matonpesupaikat avataan käyttöön -uusi pesupaikka Santalahteen

Julkaistu 16.5.2019 9.41

Tampereen kaupungin alueella on käytössä 19 matonpesupaikkaa, joista suurin osa avataan toukokuun puolivälissä. Korjaustöitä tehdään vielä Ryydynpohjan, Iidesjärven, Alasjärven ja Olkahisten matonpesupaikoilla, mutta nekin saadaan käyttöön toukokuussa. Uusin matopesupaikka otetaan käyttöön Santalahdenpuistoon toukokuun aikana. Se sijaitsee koirapuiston länsipuolella. Santalalahden matonpesupaikka uusittiin kokonaan puiston remontissa.

Kaikilla matonpesupaikoilla on vakiovarustuksena pesualtaat pesulautoineen, mankeli veden puristamiseksi matoista sekä valutuspuomit. Pesupaikkojen pesuvesi otetaan matonpesupaikkojen viereisistä järvistä, ainoastaan Halkoniemen matonpesupaikalla käytetään pesuvetenä vesijohtovettä. Kaikkien pesupaikkojen jätevedet ohjataan jätevesiviemäriin eikä niitä imeytetä maastoon. Matonpesupaikkojen vedenpumppaus on säädetty siten, että altaita voi käyttää kello 5–21. Altaissa saa pestä vain mattoja ja muita tekstiilejä.

Mattoja ei saa pestä järvissä eikä muissa vesistöissä eikä maallakaan siten, että pesuvedet pääsevät suoraan vesistöön tai ojaan. Maton pesu järvessä likaa vesistöjä aiheuttaen muun muassa veden samentumista, rannan roskaantumista ja leväkasvuston voimistumista. Mattojen pesu vesistöissä onkin kielletty Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristöystävällisintä on pestä matot siihen tarkoitetulla viemäröidyllä matonpesupaikalla. Autojen pesu matonpesupaikoilla on myös ehdottomasti kielletty.

Matonpesupaikkoja huoltaa ja kunnossapitää Pajapekka Oy, joka on aloittanut uutena kaupungin palveluntuottajana 1.5.2019. Pajapekka Oy:lle voi antaa pesupaikkoja koskevat vikailmoitukset. Matonpesupaikoilla on infotaulut, josta löytyvät puhelinnumerot mahdollisia vikailmoituksia ja ilkivaltakorjauksia varten.

Kaupungin matonpesupaikat suljetaan syyskuun puolivälissä.

Huoltoryhmä, päivystys, vikailmoitukset, kunnossapito
sähköposti [email protected]
puhelin 040 158 8706
puhelin 040 158 8907


Lisätietoja

Rakennuttajahortonomi
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen