Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ryhmärakennuttamista suunnitteleville koottiin avuksi opas

Julkaistu 28.1.2019 14.05

Tampereen kaupunki on julkaissut oppaan ryhmärakennuttamishanketta suunnittelevien tueksi. Oppaassa tarkastellaan ryhmärakennuttamista, mistä siinä on kysymys ja käydään esimerkiksi läpi ryhmärakennuttamishankkeen kulkua sekä siihen vaikuttavia seikkoja. Infopaketissa on myös ohjeita tontin hakemiseen.

Kaupunki pyrkii edistämään ryhmärakennuttamista tontinluovutuksen keinoin. Kahdesti vuodessa haettavat kaupungin yhtiömuotoiset tontit ovat myös ryhmärakennuttajien haettavissa. Tuoreen oppaan avulla halutaan tehdä tunnetuksi ryhmärakennuttamista, ja lisäksi tulossa on aiheeseen liittyviä tilaisuuksia.

Ryhmärakennuttamissa ryhmä ihmisiä rakennuttaa yhteistyössä itsellensä asuntoja. Hankkeet voivat olla tulevien asukkaiden itsensä käynnistämiä, tai niitä voi laittaa alulle rakennuttajakonsultti tai joku muu taho.

Ryhmärakennuttaminen tarjoaa asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon ja monipuolistaa samalla asuntokantaa. Se myös mahdollistaa oman asunnon rakennuttamisen omakustannushintaan, tekee rakennuttamisen kustannuksista läpinäkyvämpiä ja tarjoaa tulevalle asukkaalle mahdollisuuden vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin heti alusta lähtien.

Ryhmärakennuttamishankkeille yhteistä on se, että naapurit tulevat tutuiksi jo kauan ennen taloon muuttamista. Se, miten yhteisöllistä elämää talossa vietetään rakennusvaiheen jälkeen, eroaa kuitenkin suuresti hankkeiden kesken.

Ryhmärakentamisen ilta herätti mielenkiintoa

Ryhmärakennuttamisen opas julkaistiin Galleria Nottbeckissä tammikuussa järjestetyssä ryhmärakennuttamisen illassa.

– Vaikka ryhmärakennuttaminen on Tampereella vielä verrattain uusi asia, aihe herätti paljon kiinnostusta. Tapahtumaan osallistui yli 40 henkeä, ja keskustelu oli vilkasta, kertoo erityisasiantuntija Kaisu Kammonen.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja alan konkareilta. Ryhmärakennuttajat Ry:n puheenjohtaja Salla Korpela jakoi kokemuksiaan As Oy Helsingin Maltan ryhmärakennuttamishankkeesta ja väitöskirjatutkija, arkkitehti Anna Helamaa kertoi ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksista ja haasteista sekä tutkimuksensa että omakohtaisen kokemuksensa pohjalta.

– Illan keskusteluissa tuli ilmi, että ryhmärakennuttamishankkeet ovat vaativia ja aikaa vieviä, mutta onnistuessaan hyvinkin palkitsevia. Useissa puheenvuoroissa todettiin, että ryhmärakennuttamisen yleistymisen pullonkaulana on monesti ollut rahoituksen järjestyminen, kertoo Kammonen.

Koska ryhmärakentamisen ilta herätti kiinnostusta, seuraavaksi kartoitetaan tarvetta jatkotilaisuudelle, jossa pureuduttaisiin tarkemmin ryhmärakennuttamisen rahoituskysymyksiin.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija
Kaisu Kammonen
puhelin 050 571 2950
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell