Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

30 km/h-aluenopeusrajoituksesta kysely Viinikka-Messukylä-suunnan asukkaille

Julkaistu 28.1.2019 9.43

Viinikan-Messukylän suunnan alueelle on laadittu ehdotus aluenopeusrajoituksesta 30 km/h. Tähän alueeseen kuuluu useita kaupunginosia: Aakkula, Hallila, Hankkio, Jokipohja, Korkinmäki, Lukonmäki, Messukylä, Muotiala, Nekala, Turtola, Veisu, Vihioja Viiala Viinikka ja Vuohenoja. Asukkaat, alueen toimijat ja siellä liikkuvat voivat antaa palautetta ehdotuksesta vastaamalla kyselyyn, joka on avoinna 25.1.–11.2.2019. Tavoitteena on saada uusi aluenopeusrajoitus 30 km/h voimaan tänä vuonna.

Kysely ja lisätietoa Tampereen nopeusrajoituspolitiikasta löytyy sivulta www.tampere.fi/liikenneturvallisuus. Kyselyssä on mukana kartta nopeusrajoitusehdotuksista alueella. Alustavassa suunnitelmassa nopeusrajoitus säilyy ennallaan pääkaduilla, sekä Nekalan kaupallisella alueella. Muut alueet muuttuvat 30 km/h alueiksi, lukuun ottamatta pihakatuja, joilla nopeusrajoituksena säilyy 20 km/h.

Alueella tehdään toimenpiteitä nopeusrajoituksen noudattamisen helpottamiseksi. Toimet voivat olla esimerkiksi hidasteita tai suojateiden havaittavuuden parantamista. Vastaajat voivat myös merkitä kartalle turvattomaksi kokemiaan paikkoja.

Ajonopeudet vaikuttavat liikenneonnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alempi nopeus parantaa kuljettajan havaintomahdollisuuksia ja lyhentää jarrutusmatkaa. Myös jalankulku ja pyöräily sujuu turvallisemmin. Alhainen nopeus vähentää kiihdytyksen tarvetta ja sitä kautta melua.

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta päätettiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen. Asuinalueilla nopeusrajoitus lasketaan nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Pääkatujen ja kokoojakatujen nopeusrajoituksiin uudistus ei pääsääntöisesti vaikuta.

Tampereen asuinalueiden aluenopeusrajoitukset muutetaan 2017–2021 asuinalueille laadittujen tarkempien suunnitelmien perusteella. Muutamalla alueella uusi aluenopeusrajoitus on jo tullut voimaan.

Työpaja kouluympäristön liikenneturvallisuudesta 20.2. Normaalikoululla

Työpaja pidetään keskiviikkona 20.2.2019 klo 17–19 Normaalikoulun ruokala-aulassa Kuokkamaantie 16:ssa. Tilaisuudessa kerrotaan aluenopeusrajoituskyselyn tuloksista sekä pureudutaan koulumatkojen nykyisiin liikkumistapoihin ja liikenneturvallisuusongelmiin. Työpajatyöskentelyllä valitaan koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kestävien kulkutapojen edistämiseksi konkreettiset toimenpiteet, joita testataan kevään ja syksyn aikana.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917
sähköposti [email protected]

Erikoissuunnittelija
Mira Siren
puhelin 040 800 7581
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen