Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kasvatus- ja opetuspalvelujen kumppanuusavustuksia myönnettiin 382 600 eurolla

Julkaistu 24.1.2019 17.52

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi kasvatus- ja opetuspalvelujen kumppanuusavustuksia vuodelle 2019 seuraavasti: IceHearts ry:lle 265 000 euroa, Hope Yhdessä & Yhteisesti ry Tampereelle 15 600 euroa, TTY-säätiö/LUMATE-keskukselle 20 000 euroa ja TAT/Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu Pirkanmaalle 82 000 euroa.

Icehearts on toiminut Tampereella vuodesta 2014. Toiminnassa on mukana noin 100 erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja heidän perheensä. Icehearts on toimintamalli, jossa ehkäisevää ja tukevaa lastensuojelu- ja kasvatustyötä tehdään joukkueurheilun avulla koulussa, vapaa-ajalla ja yhteistyöverkostoissa. Kukin Icehearts ryhmä toimii 12 vuotta eskarista täysi-ikäisyyteen. Joukkueet kootaan moniammatillisesti yhteistyössä sosiaalihuollon, lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Joukkueisiin valitaan lapsia, joiden kehityksestä ollaan huolissaan ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Tampereella toimii tällä hetkellä kahdeksan Icehearts joukkuetta. Kolme toimii Tesomalla, kolme Annalassa ja Kaukajärvellä sekä kaksi uutta Hervannassa.

Hope Yhdessä & Yhteisesti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka toimii lasten tasavertaisemman arjen puolesta. Se avustaa alueen vähävaraisia ja erilaisia kriisejä kohdanneita lapsiperheitä tavaralahjoituksin, tukemalla harrastuksia sekä mahdollistamalla perheille vapaa-ajan elämyksiä. Asiakkaita on noin 1000 ja lapsia perheissä on noin 2400.

TTY-säätiö/LUMATE-keskuksen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisille järjestetään tiede-, robotiikka, ohjelmointi- ja elektroniikkakerhoja, -leirejä ja muita tiedetapahtumia.

TAT/Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu Pirkanmaa toteuttaa opetussuunnitelman mukaisen yrittäjyyskasvatuksen oppimiskokonaisuuden kaikille kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaille. Tampereella kuudesluokkalaisia on arviolta noin 1906 ja yhdeksäsluokkalaisia 1700.


Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tuija Viitasaari
puhelin 050 432 3529
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki