Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kolmenkulman alueelle perustettiin Pahaluoman luonnonsuojelualue

Julkaistu 24.1.2019 9.43

Myllypuron kaupunginosaan Kolmenkulman alueelle on perustettu Pahaluoman luonnonsuojelualue puronvarsilehdossa kasvavan hajuheinän suojelemiseksi. Pirkanmaan ELY-keskus teki päätöksen alueen rauhoittamisesta 18.1.2019 kaupungin hakemuksesta.

hajuheinä
 

Pahaluoman alue sijaitsee kaupungin länsireunalla, noin 11 kilometriä Tampereen keskustasta, valtatien 3 länsipuolella. Suojelualue on laajuudeltaan 2,2, hehtaaria. Luonnonsuojelualueen merkittävin laji on hajuheinä. Hajuheinä on uhanalaisluokituksessa silmällä pidettäväksi luokiteltu laji. Lisäksi se on rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin laji.

Pahaluoman suojelualueen halki virtaa polveileva, kivikkoinen purouoma, jonka reunoilla on rehevää, paikoin ryteikköistäkin puronvarsilehtoa ja korpea. Alueella kasvaa lehtomaista kangasmetsää, jonka puusto on kuusivaltaista ja eri-ikäistä. Joukossa on myös metsälehmusta, ja lahopuutakin on melko runsaasti.

Suojelualueen tavoitteena on säilyttää luonnontilainen puronvarsi ja sitä ympäröivä arvokas ympäristö hajuheinän kasvupaikkoineen. Rajauksessa on mukana suojavyöhyke, jotta kasvupaikan kostea ja varjoisa pienilmasto säilyy.

Pahaluoman rauhoitus kuuluu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

kuva: hajuheinäkasustoa louhikossa
Hajuheinä kasvaa kuusivaltaisissa tai sekapuustoisissa louhikkoisissa puronvarsilehdoissa. Se kasvaa lähes metrin korkuiseksi. Nimensä se on saanut siitä, että sen kuivat versot tuoksuvat kumariinilta. Hajuheinän luontaiset kasvupaikat ovat vähentyneet.

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Lasse Kosonen