Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lastensuojeluun ja perhepalveluihin lisää sosiaalityöntekijöitä

Julkaistu 17.1.2019 20.00

Tampereella lastensuojelun ja perhepalvelujen haastavaa tilannetta helpotetaan lisärekrytoinneilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta saa helmikuussa päätettäväkseen esityksen yhdeksän uuden sosiaalityöntekijän sekä yhden johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamisesta.

Tilanne lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan sosiaalipalveluissa, etenkin lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä, on viime vuosina ollut haastava rekrytointiongelmien, työntekijöiden vaihtuvuuden ja asiakasmäärän kasvun takia. Samaa ilmiötä on muuallakin Suomessa. Tampereella ongelmiin on haettu ratkaisua yhdessä henkilöstön, johdon ja luottamushenkilöiden kanssa.

Lastensuojelua on kehitetty viime vuosina muun muassa ottamalla käyttöön uusi lastensuojelun sosiaalityön ja tehostetun perhetyön tiimimalli, joka henkilöstön mielestä on ollut askel parempaan suuntaan. Parhaillaan kehitetään systeemistä toimintamallia.

Tampereella on jo pitkään ollut tavoitteena, että asiakkaat saavat avun jo varhaisessa vaiheessa, jolloin tarvetta lastensuojelulle syntyisi nykyistä harvemmin. Palvelujen painopistettä onkin siirretty korjaavista palveluista ennaltaehkäisevään apuun ja tukeen. Rakenneuudistus vaatii kuitenkin aikaa eivätkä sen tulokset näy heti lastensuojelun asiakasmäärän vähenemisenä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen ja sosiaalityöntekijätilanteeseen puuttumisen 17.1.2019. Jatkossa lautakunta saa joka toinen kuukausi tilannekatsauksen lastensuojelun tilanteesta.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maria Päivänen
puhelin 050 591 1602
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala