Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ojalalle ja Lamminrahkalle 4 miljoonan euron avustus valtiolta

Julkaistu 15.1.2019 11.33

Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt tampereen Ojalan ja Kangasalan Lamminrahkan kaupunginosien rakentamiseen yhteensä neljän miljoonan euron avustuksen vuosille 2019 - 2022. Tuona aikana rakennetaan kaupunginosien yhteiset isot infrahankkeet eli Lamminrahkan eritasoliittymä Lahdentien eli valtatien 12 varteen sekä Ojalan ja Lamminrahkan yhdistävä Mossin puistokatu. Eritasoliittymän rakentaminen on jo käynnissä, ja Mossin puistokadun rakentaminen alkaa vuoden päästä.

Ojalan keskustaa havainnekuvassa
Asemakaavoittajan näkemys Ojalan keskustasta Mossin puistokadun varrella.

ARA:n infra-avustuksella on tarkoitus nopeuttaa uusien asuntojen rakentamista kasvukeskuksiin. ARA:n infra-avustusta myönnetään vain kunnille, jotka ovat solmineet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus). Tampereen kaupunkiseutu on sopinut seututoimiston johdolla MAL-sopimuksen valtion kanssa jo kolmelle sopimuskaudelle eli vuodesta 2011. Neljäs sopimus on paraikaa tekeillä. MAL-sopimuksessa valtio ja kaupunkiseudut sopivat yhdessä, miten seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä kehitetään. Ojala ja Lamminrahka ovat olleet Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksissa mukana merkittävinä uusina kaupunginosina aina ensimmäisestä sopimuksesta lähtien.

- Ojalan ja Lamminrahkan saama avustus näyttää, miten MAL-sopimus toimii: valtio palkitsee yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen toimimisen, toteavat Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen ja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Valtio myöntää ARA-avustusta rakennettavan alueen asuntojen kokonaismäärän ja valtion ARA-tuettujen asuntojen määrän mukaan. Suurempi osa Ojala-Lamminrahkan saamasta avustuksesta (2,5 miljoona euroa) kohdentuu Kangasalan Lamminrahkalle, joka rakennetaan kaupunkimaisemmin ja jonne tulee koti noin 8000 asukkaalle. Ojalasta rakentuu omakotitalovaltaisempi, 4500 asukkaan alue, ja sen avustusosuus on 1,5 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Lamminrahka /
Projektipäällikkö
Sanna Karppinen
puhelin 040 133 6329
sähköposti [email protected]

Ojala /
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935
sähköposti [email protected]