Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Iskun ja Areenan tontin asuin- ja liikerakennusten asemakaavaehdotuksen

Julkaistu 27.11.2018 20.11

Uusia asuinkerrostaloja sekä liiketiloja nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonteilla mahdollistava asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 27.11.2018. Kaleva-Hakametsän paikalliskeskusta vahvistava asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi, kun toteutukseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 13.9. - 15.10.2018. Ehdotukseen tehtiin pieniä teknisiä tarkistuksia muun muassa jalankulku- ja pyöräväyliin.

Sammonkadun itäpäähän, Sarvijaakonaukion raitiotien vaihtopysäkin lähiympäristöön on syntymässä yleiskaavan mukainen Kaleva - Hakametsä -paikalliskeskus. Sammonkadun varrelle sijoittuva uusi rakentaminen rajaa kaupunkitilallisesti ja -kuvallisesti syntyvän paikalliskeskuksen pohjoisreunaa.

Uusi katuyhteys Jäähallinkaari mahdollistaa uusien asuin- ja liikekortteleiden rakentamisen nykyisten Iskun ja Tampereen Areenan tonttien alueille, Kalevan puistoalueisiin tukeutuen.

Jäähallinkaaren ja Hervannan valtaväylän uusi, nelihaarainen tasoliittymä parantaa Hakametsän hallialueen liikenteellistä saavutettavuutta ja mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen.

Jäähallinkaareen tukeutuvat liikenteellisesti vähittäiskaupan suuryksikölle osoitettu liikerakennusten korttelialue sekä asuin- ja liikekorttelialueet. Asemakaavalla muodostetaan lisäksi uusi Pelikatu Kissanmaan puolelle Hervannan valtaväylää sekä uutta, Pellervonpuistoon liittyvää puistoaluetta sekä suojaviheralueita.

Alueelle on suunniteltu laadukkaat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, hulevesien hallinta- ja meluntorjuntaratkaisut sekä huomioitu uuden rakentamisen liittyminen Kalevan kulttuuri- ja viherympäristöön.

Noin 1300 uutta asukasta

Asuinkerrosalaa on yhteensä 51 100 kerroneliömetriä, mikä merkitsee noin 1300 uutta asukasta alueelle. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella on käytettävä vähintään 820 kerrosneliömetriä liike-, toimisto- tai työtiloina, jotka sijoittuvat katutasoon.

Asuinkorttelialueille osoitetut suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat 6 ja 13 kerroksen välillä. Korttelialueiden autopaikat tulevat pihakannen alle.

Liikerakennusten korttelialueelle, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 8000 kerrosneliömetriä. Liikerakennusten korttelialueelle osoitettu suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Korttelialueen autopaikat tulevat rakennuksen alle.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry