Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Koulupäivien aloitusta myöhennetään syksystä 2019 alkaen

Julkaistu 22.11.2018 19.58

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli 22.11.2018 Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloitteen, jossa esitetään luopumista aikaisista kouluaamuista Tampereen perusopetuksessa.

Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluissa on jo usean lukuvuoden ajan ollut toimintaohje, että koulujen ensimmäisen tunnin aloitusaika ei ole klo 8.00 vaan myöhemmin. Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtoryhmä on linjannut, että lukuvuoden 2019-2020 alusta perusopetuksessa kaikki koulut kuljetusolosuhteet huomioiden myöhentävät koulupäivän alkavaksi kello 8.15-8.45. Erityisesti yläkoululaisten koulupäivän olisi hyvä alkaa kello 8.30-8.45. Viimeaikaiset tutkimustulokset tukevat sitä käsitystä, että murrosikäisten koulupäivän olisi hyvä alkaa myöhemmin kuin kahdeksalta. Kouluaamujen myöhentäminen edellyttää välituntikäytäntöjen tarkastelua.

Henkilöstöltä ja oppilailta on tiedusteltu näkemyksiä koulujen alkamisajankohtaan liittyen. Niin oppilaiden kuin henkilöstön mielipide oli, että koulu voisi alkaa kello 8.15 tai 8.30. Näin toimitaan jo tällä hetkellä muutamissa Tampereen kouluissa. Osassa kouluja joillakin ryhmillä tunnit alkavat kello 9. Opettajien mukaan oppilaat ovat vastaanottavaisimmallaan aamun ensimmäisillä tunneilla.

Kokonaan koulupäivien aloittaminen vasta kello 9.00 edellyttäisi erityisesti yläkouluikäisillä niin useita tunti- ja ryhmävaihtoehtoja, että koulupäivät jatkuisivat jopa kello 17:ään. Tämä vaikeuttaisi oppilaiden harrastamisen mahdollisuuksia. Yhdeksältä alkavissa kouluaamuissa haasteena ovat myös alakoululaisten ja erityisesti 1-2-luokkalaisten aamut, jolloin yksinolon aika aamuisin pitenisi, jos vanhemmat ovat työssä.


Lisätietoja

Perusopetusjohtaja
Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki