Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut palkittiin tutkimukseen pohjautuvien menetelmien käytöstä

Julkaistu 20.11.2018 15.51

Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut on saanut tutkimusnäyttöön pohjautuvasta toiminnastaan Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) Kasvun tuki -hankkeen myöntämän Jakkara-palkinnon.

Nyt ensimmäistä kertaa myönnetty palkinto jaettiin Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa 19.11.2018.

Palkinnon tarkoitus on kannustaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevää henkilöstöä ja yhteisöjä kehittämään ja juurruttamaan tutkimusnäyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa, hallintoa tai toimintatapojen ja työmenetelmien käyttöä. Tavoitteena on myös lisätä tutkimusnäyttöön pohjautuvan työtavan ja tutkimustiedon näkyvyyttä ja arvostusta.

Näyttöön pohjautuvalla työtavalla tarkoitetaan tutkimustiedon hyödyntämistä lasten ja perheiden parissa työskennellessä. Parhaaseen mahdolliseen käytettävissä olevaan tietoon perustuvan tuen ja hoidon saaminen vahvistaa lasten oikeuksien toteutumista ja lisää toiminnan vaikuttavuutta.

Jakkara symboloi näyttöön pohjautuvan työtavan kolmea jalkaa: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden, ammattilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon yhdistämistä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä.


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen edustajat ottavat vastaan Jakkara-palkinnon
Palkinnon noutivat johtava kuraattori Hanna Gråsten-Salonen (vas.), johtava psykologi Sirpa Tikka kasvatus- ja opetuspalveluista ja ylilääkäri Tuire Sannisto lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Tampereella monipuolinen valikoima varhaisen tuen menetelmiä

Palkinnon perusteluina mainitaan, että Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalveluissa on otettu monipuolisesti käyttöön näyttöön perustuvia varhaisen tuen menetelmiä. Tampereella on rakennettu työmenetelmien valikko, joka vastaa eri- ikäisten lasten, nuorten ja erilaisten perheiden kohtaamiin psyykkisiin ja psykososiaalisiin haasteisiin.

Työtä on tehty sektorirajat ylittäen niin, että huomioon on otettu äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, perheneuvolatoiminta sekä opiskeluhuolto.

Esimerkkejä käytössä olevista, näyttöön perustuvista menetelmistä ovat Voimaperheet-malli neuvoloissa ja Ihmeelliset vuodet -menetelmä perheneuvolassa lasten käytösongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Vanhemmuutta kuormittaviin tekijöihin puolestaan vastaa Lapset puheeksi -menetelmä, jota kaupunki ottaa asteittain käyttöön Pirkanmaan Lape-hankkeen kouluttajakoulutusten tukemana.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia on koulutettu näyttöön perustuvan Interpersonal counselling eli IPC-menetelmän käyttöön nuorten masennukseen hoitamiseksi perustasolla. Myös kaupungin perusopetuksen koulupsykologit, kuraattorit, osa koululääkäreistä sekä yläkouluille jalkautuvat mielenterveys- ja päihdepalveluiden psykiatriset sairaanhoitajat ovat vastikään saaneet koulutuksen menetelmään. Nuorisoneuvolan lääkäri soveltaa IPC-mallia opintojen ulkopuolella olevien nuorten parissa.

Kaupunki mukana myös tutkimustyössä

Tampere osallistuu myös tutkimustyöhön yliopistotutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa näyttöön perustuvien toimintamallien kehittämiseksi.

Esimerkkinä tästä toiminnasta voi mainita kouluterveydenhuollossa tänä vuonna käyttöön otetun Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet - Huolet hallintaan -intervention, jossa Tampereelta ja muista tutkimuskunnista saadaan arvokasta tietoa siitä, miten matalan kynnyksen digitaalinen hoito-ohjelma tehoaa alakouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoidossa.

(Muokattu 22.11.2018: lisätty kuva)


Lisätietoja

Ylilääkäri
Tuire Sannisto
puhelin 050 468 9166
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Kirsi Campello