Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ylirehevää Sorsalampea kunnostetaan poistamalla vesikasvillisuutta

Julkaistu 2.11.2018 9.34

Sorsapuistossa sijaitsevan Sorsalammen runsaita vesikasveja poistetaan niittämällä ja jyrsimällä juurakoita 5.11.2018 alkavalla viikolla. Istutetut vesikasvit säilytetään lammessa. Juurakoiden jyrsiminen pohjasta sameuttaa lammen, mutta sameus laskeutuu kunnostuksen loputtua. Toimenpide parantaa lammen ulkonäköä ja vähentää rehevöitymistä. Kuolleen kasvimassan hajoaminen lammen pohjassa kuluttaisi happea ja vapauttaisi pohjasta kasvien ja levien tarvitsemaa fosforia.

Kuva: Sorsapuisto
 

Lisäksi Sorsalammessa tehdään mahdollisesti myöhemmin syksyllä fosforinsaostus, jos sääolot ovat sopivat. Saostuksessa lampeen lisätään alumiinikloridia, joka saostaa veden fosforin pohjalle. Samanlaisia saostuksia on tehty Sorsalammessa menestyksellä useita kertoja aiemmin. Alumiinikloridia käytetään talousveden puhdistamisessa. Saostukseen tarvittava määrä on laskettu laboratoriokokeiden avulla. Saostuksen suunnittelee KVVY Oy ja toteuttaa Ympäristö Ojansuut Oy.

Sorsalampi on rehevöitynyt vuosien saatossa voimakkaasti kaupunkimaiselta valuma-alueelta tulleesta kuormituksesta. Rannalla on ollut tiilitehdas, nahkatehdas ja eläinpuisto. 2010-luvun alussa veden fosforipitoisuus oli jätevesimäisissä lukemissa. Kesäisin vesi oli levien vihreäksi värjäämää. Talvella happi loppui jään alta ja vesi haisi rikkivedylle. Lammessa on tehty 2010-luvulla useita hoitokunnostuksia, joille tämä kunnostus on jatkoa. Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt kunnostuksen.

Työn urakoitsija on IMH-Tekniikka ja tilaaja Tampereen kaupunki.


Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536
sähköposti [email protected]

Ympäristötarkastaja
Johanna Airola
puhelin 040 800 4975
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Airola