Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Mikkolanlammin kalakuolemien syy pH-arvon nopea vaihtelu

Julkaistu 17.10.2018 15.34

Tampereen Kämmenniemessä sijaitseva Mikkolanlammi kemikaloitiin viime torstaina.Toimenpide liittyy Tampereen Veden lupavelvoitteeseen lammen ennallistamisesta. Mikkolanlampeen on laskettu Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon puhdistettuja jätevesiä lähes 40 vuoden ajan. Jätevesien purku Mikkolanlampeen loppui vuonna 2013. Lammen pinta-ala on vain 7 hehtaaria.

Erittäin suuresta rehevyydestä ja lammen veden korkeasta pH-lähtöarvosta johtuen kemikalointi aiheutti niin suuren ja nopean pH-arvon alenemisen, että osa kaloista kuoli. Osa siirtyi Mikkolanlammin yhdysojaa pitkin Näsijärven puolelle. Oletettavaa on, että lammen tilan tasaantuessa lammesta pois siirtyneet kalat siirtyvät takaisin lampeen.

Mikkolanlammilla kuolleiden kalojen määräksi voidaan vahvistaa asiantuntija-arvioiden jälkeen noin 200 kg. Kemikaloinnin vaikutukseen kalakuolemiin Mikkolanlammilla osaltaan vaikutti lammen mataluus ja matala vedenpinta. Mikkolanlammilla yli 90 % kuolleista kaloista oli isokokoisia lahnoja, loput pääasiassa muita särkikaloja. Kuolleiden kalojen joukossa oli vain muutama hauki. Kuolleet kalat on kerätty pois.

Ennallistamisen päätavoitteena on Mikkolanlammin erittäin korkean fosforipitoisuuden alentaminen. Järven fosforipitoisuuteen vaikuttavat sekä ulkoinen että sisäinen kuormitus ja fosforipitoisuus määrää järven rehevyyden. Matalissa järvissä sisäistä kuormitusta voimistavat ja rehevyyttä ylläpitävät erityisesti pohjaa pöyhivät särkikalat, kuten isokokoiset lahnat.

Mikkolanlammin tilaa seurataan edelleen päivittäin. Lammen tilan odotetaan tasaantuvan jatkuvasti, eikä uusia kalakuolemia ole enää havaittu eikä odotettavissa. Elävistä kaloista on myös tehty havaintoja niin lammista kuin laskuojastakin.

Mikäli uutta kemikalointia Mikkolanlammilla vielä tarvitaan, tulee siinä noudattaa entistä suurempaa varovaisuutta erityisesti ruiskutusnopeuden kanssa. Mikkolanlammin kemikaloinnissa käytetty kemikaali on alumiinikloridia, jota käytetään vedenpuhdistusaineena.


Lisätietoja

Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]

Käyttöpäällikkö
Heikki Sandelin
puhelin 050 321 5165
sähköposti [email protected]