Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ympäristönsuojelumääräysten päivitys nähtävänä 5.11.2018 saakka

Julkaistu 17.10.2018 12.27

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitys on nähtävänä ja kommentoitavana 5.11.2018 saakka. Määräykset koskevat muun muassa mattojen autojen ja veneiden pesua, öljysäiliöitä, rakennus- ja purkutöitä, kulkuväylien ja pihojen kunnossapitotöitä, tapahtumien ja töiden melua, äänentoistolaitteita sekä tilapäistä murskausta. Päivitys ei tuo määräyksiin suuria muutoksia. Yksi keskeisimmistä muutoksista koskee rakennustyömaiden vesienkäsittelyä.

kuva:vene Näsijärvellä iltaruskossa
 

Rakennustyömailla syntyviä ympäristölle tai viemäriverkostolle haitallisia poistovesiä ei saa johtaa vesistöön, hulevesiviemäriin tai kiinteistön ulkopuolelle ilman esikäsittelyä. Vedet on käsiteltävä siten, että haitta saadaan poistettua tai vähennettyä riittävän hyvin. Käsittelytapa voi olla esimerkiksi laskeutusallas tai suotopato, joka pidättää maahiukkasia, kiintoainetta sekä haitta-aineita. Ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava etukäteen, kun työmaalla johdetaan tai imeytetään maahan suuria määriä poistovesiä, jotka sisältävät haitallisia aineita.

Ympäristönsuojelumääräyksiin lisättiin myös kohta jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa. Maarakentamisessa voidaan kertaluontoisesti ja pienimuotoisesti hyödyntää ympäristölle haitattomia betoni- ja tiilimurskeita korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia väylien ja kenttien rakennekerroksissa.

Ympäristönsuojelumääräyksillä ohjataan monia arkielämään ja töihin liittyviä toimintoja ja olosuhteita ympäristö- ja terveysnäkökohdista. Tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ympäristönsuojelulain mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioiden. Esimerkiksi jätevesiä koskevat määräykset ovat tiukempia ranta- ja pohjavesivyöhykkeellä

Ympäristönsuojelumääräyksiä on päivitetty yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Päivityksen tarvetta on ollut muun muassa ympäristönsuojelulainsäädännön muutosten vuoksi.


Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Tiina Ryyppö
puhelin 040 806 2138
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo