Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Työttömien aktivointi työllisyyskokeilun kunnissa historiallisella tasolla

Julkaistu 11.10.2018 12.43

Tampereen kaupunkiseudun työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu näkyy valtakunnallisissa tilastoissa poikkeavana jaksona työttömien työnhakijoiden aktivoinnin osalta. Jokaisessa kokeilukunnassa työllistymistä edistävissä palveluissa olevien asiakkaiden lukumäärä ja kuntien aktivointiaste ovat korkeammalla kuin kertaakaan koko tilastoituna aikana ja lähes kaikissa kunnissa erot ovat merkittäviä.


Tampereen kaupungin aktivointiaste vuosina 2006–2018. Lähde: Toimiala Online (TEM), raportti 4250.

Pirkanmaan työllisyyskokeilussa on käytetty sekä TE-hallinnon että kuntien rahoittamia työllistymistä edistäviä palveluja sekä kuntien muita palveluja uudella tavalla. Myös uusia asiakkaiden palvelutarpeisiin kohdistuvia palveluja on kehitetty runsaasti.

Asiakkaita on kontaktoitu aiempaa enemmän, aktivointi on ollut tehokasta ja systemaattisesti kerätty asiakaspalaute erinomaista. Työttömien aktivointi koko maassa on lisääntynyt, mutta kehitys kokeilukunnissa on ollut muuta maata selkeästi vahvempaa.

Kokeilussa tehdyt aktivointiponnistelut näkyvät työllisyydenhoidon tilastoissa selkeästi. Kymmenestä kokeilukunnasta ainakin seitsemän kohdalla voidaan puhua jopa historiallisesta tulostasosta, kertoo tilastoasiantuntija Teuvo Moilanen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista.

Aktivointiasteella mitataan työttömien osallistumista palveluihin ja tilastotiedot ovat käytössä vuodesta 2006.

Pirkanmaan kokeilukuntien aktivointiasteet olivat elokuussa 2018 nousseet keskimäärin 13,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, kun koko maassa muutos oli 4,8 prosenttiyksikköä. Elokuussa 2018 jokaisessa kokeilukunnassa työllistymistä edistävissä palveluissa olevien asiakkaiden lukumäärä ja kuntien aktivointiaste oli korkeammalla kuin kertaakaan koko tilastoituna aikana. Kahdeksassa kunnassa aktivointiaste on merkittävästi korkeampi kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi Tampereella on tällä hetkellä asiakkaita 18,1 prosenttia enemmän palveluissa kuin koskaan ennen kokeilua ja aktivointiaste (37,9 %) on 7,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kertaakaan tilastoituna aikana aiemmin. Kokeilun vastuulla olevien asiakkaiden osuutta em. kasvusta voidaan tarkastella Kelan työttömiä koskevien tilastojen perusteella. Edellisvuoteen verrattuna palvelussa olevien määrien kasvusta on kokeilukunnissa karkeasti arvioiden vähintään noin kaksi kolmasosaa Kelan työttömyysturvan saajia eli kokeilun piirissä olevia asiakkaita. Tampereella tämä kokeilun asiakkaiden osuus lisäyksestä on hiukan korkeampi.

Tavoitteena on auttaa asiakasta kohti työllistymistä

Pirkanmaan työllisyyskokeilu käynnistyi viime vuoden elokuussa, jolloin työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavien työttömien työnhakijoiden asiointi siirtyi TE-toimiston sijaan kunnan hoidettavaksi. Tampereen lisäksi kokeilussa mukana ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Sastamala, Punkalaidun, Orivesi ja Vesilahti. Asiakkaita koko kokeilussa on noin 24 000.

Kokeilun A ja O on asiakaslähtöisyys ja lähipalvelu. TE-toimiston ja alueen kuntien henkilöstöresursseja yhdistämällä kaikissa Pirkanmaan kokeilukunnissa jokaiselle asiakkaalle on voitu tarjota henkilökohtainen OMA-valmentaja. Jokaisen asiakkaan palvelutarpeet arvioidaan mahdollisimman yksilöllisesti, summaa Pirkanmaan työllisyyskokeilun ohjelmajohtaja Regina Saari.

Saari muistuttaa, että aktivointi ei ole kuitenkaan työllisyyskokeilun itsetarkoitus.

Aktivointi on vain yksi osa-alue OMA-valmentajien ja koko henkilöstön tekemästä työstä. Työmme tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen ja auttaa häntä kohti työllistymistä, opiskelua, uravalintoja tai kuntoutumista asiakkaan omasta tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Näin turvataan osaltaan yritysten osaavan työvoiman saatavuus ja alueen kasvu.


Lähde: Toimiala Online (TEM), raportti 4250.

Lisätietoja

Regina Saari
sähköposti [email protected]

Teuvo Moilanen
puhelin 040 1632 483
sähköposti [email protected]


Kuvat Teuvo Moilanen