Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Avo- ja asumispalveluja kehitetään keräämällä aktiivisesti palautetta

Julkaistu 11.10.2018 19.11

Tampereen kaupungin avo- ja asumispalvelujen kehittämisessä asiakaspalaute on isossa roolissa. Palautetta kerätään muun muassa erilaisilla kyselyillä asiakkaille ja sidosryhmille ja kaupungin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Eniten palautta saadaan kuitenkin asiakaspalautelaitteilla, joita on terveysasemilla, neuvoloissa, hammashoitoloissa ja muissa palvelupisteissä. 37 palvelupisteessä olevilla tablettilaitteilla annettiin viimeisen 12 kuukauden aikana yli 45 000 palautetta.

Asiakaspalautelaitteilla annettujen palautteiden perusteella avo- ja asumispalvelujen henkilöstön asiantuntemus on kohdillaan ja asiakkaan kohtelu sujuu mallikkaasti, eniten kehittävää taas on palveluun pääsyn nopeudessa. Kaikista palvelupisteistä korkeimman arvosanan sai diabetesvastaanotto. Asiakaspalautelaitteilla annettujen palautteiden 30 päivän keskiarvoa voi seurata reaaliajassa yksikkökohtaisesti kaupungin verkkosivuilla: Asiakastyytyväisyys .

Ikäihmisten palveluissa asiakastyytyväisyyttä on kysytty myös perinteisten paperilomakkeiden sekä haastattelujen avulla. Kotihoidossa kyselylomake postitettiin kesällä 1 600 kotihoidon ja palvelutalon kotihoidon asiakkaalle, joista puolet vastasi kyselyyn. Eniten myönteistä palautetta saivat kotihoidon hoitajat. Viime vuosien tapaan useimmiten asiakkaita vaivasivat hoitajien vaihtuvuus ja kiire.

Ikäihmisten neuvonta- ja ohjauspiste Kotitorin asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 44 asiakasta. Kotitorin asiakaspalvelulle annettu kokonaisarvosana on pysynyt vuodesta toiseen erittäin korkeana. Tämä vuosikaan ei ole poikkeus, sillä arvosana oli nyt 4,8 (asteikolla 0 - 5).

Tehostetun palveluasumisen asukastyytyväisyyskyselyä varten haastateltiin 217 asukasta 17 kaupungin omasta ja ostopalveluyksiköstä. Palvelutalojen asukkaat olivat tehostettuun palveluasumiseen melko tyytyväisiä. 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että henkilökunta hoitaa työnsä hyvin ja kohtelee heitä ystävällisesti. Ulkoilun vähyys ja henkilökunnan kiire haittasivat yhä eniten vastaajia, vaikka viime vuoteen verrattuna tyytyväisyys henkilökunnan ajan riittävyyteen on kasvanut.

Omaishoitajien kysely lähetettiin 1 150 omaishoitajalle, joista 57 prosenttia vastasi kyselyyn. Omaishoitajat kokivat yhteistyön kotihoidon ja tukipalvelujen kanssa parantuneen. Erityisen tyytyväisiä oltiin päiväkeskusten palveluihin. Puolet kyselyyn vastanneista omahoitajista ei ollut käyttänyt lainkaan lakisääteisiä vapaapäiviään.

Huumehoidon palvelut kaupunki ostaa Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Breikiltä ja A-Klinikka Oy:n Jeesiltä (Huumehoidon palvelut Tampere). Näissä palveluissa palautetta kysyttiin sidosryhmiltä. Ensimmäistä kertaan tehtyyn sidosryhmäkyselyyn vastasi kumppaneita kaupungin eri organisaatioista, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, poliisista, yhdistyksistä ja muista sidosryhmistä. Kyselyssä Breikki sai arvosanaksi 7 asteikolla 0 - 10 ja Jeesi 7,6. Kyselyssä esiin nousseita puutteita korjataan yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta merkitsi tiedoksi 11.11.2018 avo- ja asumispalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset vuodelta 2018.


Lisätietoja

Asiakaspalautelaitteet
Suunnittelupäällikkö
Timo Tuurala
puhelin 0500 628 277
sähköposti [email protected]

Ikäihmisten palvelujen kyselyt
Suunnittelija
Jukka Mäkinen
puhelin 0400 226 605
sähköposti [email protected]

Huumehoidon palvelujen kyselyt
Suunnittelupäällikkö
Timo Ruohola
puhelin 050 551 1774
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala