Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vuoden 2019 jätetaksa- sekä lietetaksaesitykset nähtäville

Julkaistu 10.10.2018 17.16

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 10.10.2018 asettaa jätetaksaesityksen sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksen nähtäville 18.10–16.11.2018 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntien ilmoitustauluille.

Nähtävillä on samaan aikaan myös esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaksi taksaksi. Se koskee lähinnä elinkeinoelämän jätehuoltoa.

Taksat hyväksytään nähtävilläolon jälkeen vielä jätehuoltolautakunnassa.

Jäteastioiden tyhjennysmaksuissa pientä laskua ja nousua, osa ennallaan

Jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään muutoksia kuljetusurakkakustannusten muutosten perusteella. Hintamuutokset vaihtelevat kunnasta sekä astiatyypistä ja -koosta.

Pälkäneellä, Ruovedellä ja Vesilahdella 140–660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan. Virroilla tyhjennyshintojen esitetään pääsääntöisesti säilyvän vuoden 2018 tasolla. Hämeenkyrön, Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Sastamalan ja Ylöjärven jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään korotuksia. Korotus on 0,05-0,50 € astiatyhjennystä kohden. Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Tampereen 140–240 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin ei esitetä korotusta; 660 litran jäteastian tyhjennyshinnan esitetään laskevan. Juupajoella pienimpien jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään prosentin korotusta, mutta suurimpien astioiden tyhjennysmaksut alenevat.

Uutena asiana sekajäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian. Se toimitetaan uusille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille rikkoutuneen tai jätehuoltomääräysten vastaisen tilalle

Hämeenkyrön, Parkanon, Pälkäneen, Vesilahden ja Ylöjärven kaikkien syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään maltillista laskua ja vastaavasti Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Sastamalan hintoihin pieniä korotuksia. Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen ja Ikaalisten syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään laskua tai korotusta astiatyypistä riippuen.

Vuoreksen putkijärjestelmän jätemaksuihin esitetään 3,5–3,65 % korotusta. Korotuspainetta on lisännyt mm. alueen suunniteltua hitaampi rakentuminen, sillä putkikeräysjärjestelmän investoinnit on mitoitettu nykyistä suuremmalle kerrosneliöalalle.

Biojäteastioiden tyhjennysmaksut laskevat hieman useimmissa kunnissa

Biojätteen tyhjennysmaksuja esitetään laskettavaksi pääosassa astiatyypeistä Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Hämeenkyrössä, Juupajoella, Parkanossa, Pälkäneellä ja Sastamalassa. Joidenkin kuntien maksuissa on korotuspainetta. Yleisimpiin biojätteen keräysvälinetyyppeihin esitetään ainoastaan maltillisia korotuksia. Biojätehuollon kustannuksia tuetaan, koska jätelain mukaan maksujen on kannustettava jätteiden uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään pysyvän ennallaan. Lasin ja metallin keräys olisi edelleen maksutonta niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys. Muovipakkausten tyhjennyshintojen esitetään alenevan vuoteen 2018 verrattuna. Käyttöön on tulossa useamman kokoisia keräysastioita.

Haja-asutusalueiden aluejätepisteiden vuosimaksut ovat kaikissa kunnissa saman suuruiset, eikä niihin esitetä muutoksia.

Lietteiden kuljetusmaksut pääosin ennallaan

Lietteiden jätemaksu koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Lietteiden kuljetusmaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina kuin vuonna 2018 säännöllisen tyhjennyksen ja pikatyhjennyksen osalta. Vuonna 2018 käytössä oleva hälytystyhjennys poistetaan ja tilalle esitetään päivystystyhjennystä, joka on asiakkaille edullisempi kuin hälytystyhjennys. Samoin tilaustyhjennyksen hintaa esitetään alennettavaksi vuoteen 2018 verrattuna. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa, ja hinta riippuu kuljetettavasta lietemäärästä. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Lietetaksaa on myös kokonaisuudessaan pyritty yksinkertaistamaan mm. vähentämällä kiinteistökohtaisten lisätöiden määrää.

Lietetaksa koskee kuljetusmaksujen osalta kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätetaksassa määrätyt lietteen käsittelymaksut koskevat puolestaan kaikkia toimialueen kuntia.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kunnan vastuulla ovat esimerkiksi asumisen ja julkisen hallinto- palvelutoiminnan jätteet – kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus ja jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Taksan on kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen