Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asukas- ja yrityspysäköinnin lupaehtoihin muutoksia, vieraille ja työmatkalaisille kokeilu ja yhteiskäyttöautoille uusi lupamuoto

Julkaistu 9.10.2018 19.38

Asukas- ja yrityspysäköinnin lupaehtoja päivitetään yhdyskuntalautakunnan 9.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti. Vieras- ja työmatkapysäköintilupia kokeillaan rajatulla alueella, ja yhteiskäyttöautoille tulee uusi lupamuoto, joka on aluksi ilmainen.

Marraskuun alusta alkaen asukas- ja yrityspysäköintiluvan ajoneuvoja ei tarvitse hakijan enää itse omistaa, ja luvan voi hankkia myös mopoautolle. Pysäköintilupaan liitetyn ajoneuvon tulee olla liikennekäytössä. Asukkaat saavat jatkossakin hankkia yhden luvan, johon voi liittää kaksi rekisteritunnusta. Yrityskäyttöön voi saada jatkossa jopa kymmenen lupaa viiden sijaan. Pysäköintiluvilla voi jatkossakin pysäköidä yhden ajoneuvon kerrallaan.

Pysäköintitunnusalueilla F (Pyynikki), G (Onkiniemi), J (Kaleva) ja K (Amurin länsiosa) otetaan kokeiluna käyttöön vieras- ja työmatkapysäköintiluvat. Kokeilu kestää 1.11.2018−31.12.2019, ja kokeilun jatkosta päätetään syksyllä 2019.

Vieraspysäköintilupa myönnetään alueen asukkaalle, joka on rekisteröitynyt asukaspysäköintijärjestelmään. Vierastunnuksen hakeminen ei edellytä, että asukkaalla olisi asukaspysäköintitunnus, mutta asuinpaikka tarkistetaan vastaavalla tavalla. Vieraslupa on voimassa 24 h ja asukkaat voivat hankkia vierailleen yhden luvan päivässä. Vieraspysäköintiluvan hinta on kokeilun ajan 5 euroa vuorokaudessa.

Työmatkapysäköintilupa myönnetään kokeilualueella töissä käyvälle henkilölle. Hakijan tulee rekisteröityä pysäköintijärjestelmään ja ilmoittaa rekisteröityessä työpaikan nimi ja osoite sekä työpaikan sähköpostiosoite. Työmatkapysäköintiluvan hinta on sama kuin joukkoliikenteen AB-vyöhykkeen 30 vuorokauden lippu eli kokeilun alkaessa 51 euroa kuukaudessa.

Kokeilu kestää aluksi vuoden 2019 loppuun, ja sen jatkosta päätetään kokemusten mukaisesti syksyllä 2019. Kokeilun aikana seurataan uusien lupien kysyntää, kadunvarsipysäköinnin täyttöastetta ja mahdollisia väärinkäytöksiä. Kokeilun aikana voidaan tarvittaessa tarkistaa lupaehtoja nopeastikin.

Pysäköintilupien myöntäminen on tunnistettu yhdeksi kaupungin palveluksi, jossa digitalisaation edistäminen ja hyödyntäminen on nopeasti mahdollista. Lupaehtoja yksinkertaistamalla voidaan sekä vähentää käsityötä että nopeuttaa kuntalaiselle tarjottavan palvelun tuottamista. Uusien pysäköintilupien käyttöönotto lisää hieman pysäköintimaksutuloja.

Yhteiskäyttöautoille oma pysäköintilupa Z

Yhteiskäyttöautojen mahdollistaminen vaatii myös uusia toimia. 1.1.2019 otetaan käyttöön yhteiskäyttöautojen pysäköintilupa Z, joka oikeuttaa pysäköimään kaikilla asukas- ja yrityspysäköintitunnusalueiden A-K maksullisilla ja aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla, joissa pysäköinnin salliminen asukas- tai yrityspysäköintitunnuksella on osoitettu liikennemerkillä, sekä erikseen yhteiskäyttöautojen pysäköintiin tarkoitetuilla, Z-tunnuksella osoitetuilla paikoilla. Z-tunnuspaikkoja osoitetaan kaupungin ydinkeskustan alueelle, jossa asukas- ja yrityspysäköintitunnusalueita ei ole käytössä.

Z-tunnusaluetta voidaan myöhemmin laajentaa, mikäli toimijat kokevat tälle tarvetta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on mahdollistaa yhteiskäyttöautojen pysäköinti koko kantakaupungin maksullisen pysäköinnin alueella, mikä mahdollistaisi entistä laajempien ja monimuotoisempien yhteiskäyttöautopalveluiden tarjoamisen kaupungissa. Pysäköintiluvan hakijan on hyväksyttävä erikseen määritellyt lupaehdot.

Z-tunnuksen käyttöönotto antaa mahdollisuuden myöhemmin myöntää pysäköintilupa muillekin toimijoille, joilla on tarvetta pysäköidä eri puolilla keskustaa ja muuta kantakaupunkia.

Yhteiskäyttöautojen pysäköintilupa on maksuton vuoden 2021 loppuun asti. Maksullisuudesta ja lupaehdoista päätetään keväällä 2021.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Liikennejärjestelmäsuunnittelu /
Liikenneinsinööri
Katja Seimelä
puhelin 040 149 3684

Liikenneinsinööri
Pekka Stenman
puhelin 040 163 7226


Teksti Anna-Leea Hyry