Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kämmenniemen Mikkolanlampea kunnostetaan viikolla 41

Julkaistu 8.10.2018 9.56

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlampea kunnostetaan kemiallisesti torstaina 11.10.2018. Lammen vettä käsitellään alumiinikloridilla. Alumiinikloridi on vedenpuhdistuskemikaali, jota käytetään myös juomaveden valmistuksessa. Kemiallisella kunnostuksella veden fosforipitoisuus saadaan laskemaan huomattavasti. Saostus pienentää lammen sisäistä kuormitusta. Kemikalointihetkellä levä saattaa ensin kohota veden pintaan ennen kuin lähtee laskeutumaan. Kemikaloinnista saattaa siten aiheutua hetkellistä esteettistä haittaa.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua kemikalointiin Mikkolanlammen rannalta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ja Tampereen Veden asiantuntijat ovat paikalla to 11.10. kello 12-13. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon osoite on Kahnankatu 10. Puhdistamon pihassa ei ole parkkeerausmahdollisuutta.

Kemikaloinnille on saatu luvat vesialueiden omistajilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kemikalioinnin on suunnitellut KVVY Tutkimus Oy ja työt teettää Tampereen Vesi. Kemikaloinnista vastaa Ympäristö Ojansuut Oy.

Tulevina vuosina vettä kemikaloidaan uudestaan. Myöhemmin lammesta Näsijärveen johtava lähtöuoma avataan ja alueella esiintyville viitasammakoille kaivetaan lampareita lammen läheisyyteen.

Osana lammen kunnostusta Mikkolanlammelta poistettiin ulpukan juuristoa ja osmankäämikkökasvustoa elo-syyskuun vaiheessa. Kunnostustoimet liittyvät Mikkolanlammesta laadittuun kunnostussuunnitelmaan, joka valmistui v. 2017. Tavoitteena on parantaa lammen virkistysarvoa.

Mikkolammen kunnostussuunnitelman on laatinut Tampereen Veden toimeksiannosta KVVY ry (nyk. KVVY Tutkimus Oy). ELY-keskus hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2017. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan.

Lisätietoja

Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]

Käyttöpäällikkö
Heikki Sandelin
puhelin 050 321 5165
sähköposti [email protected]

KVVY Tutkimus Oy
Vesistötutkija, limnologi
Marika Paakkinen
puhelin 03 2461 268
sähköposti [email protected]

KVVY ry Vauhtia vesienhoitoon -hanke
Ympäristöasiantuntija
Marja-Liisa Suomalainen
puhelin 03 246 1224
sähköposti [email protected]