Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palvelualoite haastaa kaupunkia arvioimaan tuottamiensa palveluiden laatua ja kustannuksia

Julkaistu 5.10.2018 12.39

Tamperelaiset voivat nyt tehdä palvelualoitteita eli esittää, miten jokin kaupungin toiminto voitaisiin järjestää kilpailuttamalla tai ulkoistamalla kustannustehokkaammin ja laadukkaammin kuin nyt.

Käytännössä palvelualoitteessa kerrotaan, mitä palvelua aloite koskee, miten palvelu tulisi aloitteentekijän mielestä järjestää ja miten palvelun laatu tai kustannustehokkuus paranisivat, jos palvelu järjestettäisiin aloitteessa esitetyllä tavalla.

Palvelualoitteen voi tehdä Tampereen kaupungin asukas sekä yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on Tampere. Palvelualoitteita voi tehdä nykyisen valtuustokauden eli vuoden 2021 loppuun saakka. Tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tampere.fi/palvelualoite.

Aloitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista ja toiminnoista lukuun ottamatta lakisääteisiä viranomaistehtäviä, strategista johtamista ja toimintaa sekä toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö (mukaan lukien konserniyhtiöt). Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa palvelualoitteissa on otettava huomioon maakunta- ja sote-uudistus, joka toteutuessaan siirtää palvelujen järjestämisvastuun maakunnalle.

Palvelualoitteessa tulee olla tekijän nimi, yhteystiedot, päiväys ja allekirjoitus. Jos palvelualoite sisältää julkisuuslain mukaisia liike- ja ammattisalaisuuksia, ne tulee toimittaa erillisellä asiakirjalla ja merkitä selvästi. Palvelualoite toimitetaan kirjallisena kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere


Lisätietoja

Hankintapäällikkö
Tanja Welin
puhelin 040 128 6644
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Annamaria Valanto-Pyhältö
puhelin 040 800 7550
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala