Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Jäälläajokieltoon haetaan muutosta virkistyskäytön mahdollistamiseksi

Julkaistu 5.10.2018 11.09

Tampereen kaupunki hakee Pirkanmaan ELY-keskukselta muutosta jäälläajokieltoon, jotta järven jäällä saisi käyttää moottoriajoneuvoja latu-, luistelu- ja kävelyreittien teossa ja kunnossapidossa, talvikahviloiden huoltoajossa, virkistyskäyttöä palvelevissa tapahtumissa ja järvien hoitoon liittyvissä hankkeissa. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaita palveleva järvien virkistyskäyttö monipuolisesti myös talviaikaan. Muutosta haetaan siten, että se olisi voimassa tulevana talvikautena.

kuva: ulkoilijoita Näsijärven jäällä
 

Moottoriajoneuvoilla jäällä ajaminen on kielletty Hämeen Lääninhallituksen 7.8.1984 antamalla päätöksellä Tampereen kaupungin alueella Näsijärvellä, linjan Nuoralahti-Myllyniemi eteläpuolella sekä Ryydynpohjassa, Pyhäjärvellä, Tohlopilla, Pikku-Tohlopilla, Tesomajärvellä, Vaakkolammella, Iidesjärvellä, Peltolammilla, Alasjärvellä, Isolammella, Pahalammella, Sorsalammella, Vähäjärvellä, Likolammella, Mustalammella, Lintulammella ja kahdella nimettömällä lammella Jankan kaupunginosassa, Sammon valtatien eteläpuolella. Muilla kaupunkialueen järvillä on lisäksi voimassa erillisiä päätöksiä, jotka kieltävät moottoriajoneuvojen käytön jäällä.

Muutoksen jälkeen virkistyskäyttöä palveleva moottoriajoneuvojen käyttö jäällä olisi mahdollista, mutta hakemuksessa esitetään, että toiminnan järjestäjän tulisi saada suostumus vesialueen omistajalta varsinaiseen toimintaan. Yksityisillä vesialueilla suostumuksen antaja on yleensä Tampereen kaupunki tai yksityiset henkilöt. Yhteisillä vesialueilla suostumusta pyydetään osakaskunnalta. Muilta osin nykyinen jäälläajokielto pysyisi edelleen voimassa.

Esitys päätöksen muuttamiseksi on nähtävänä 16.10.2018 saakka. Kirjalliset muistutukset esityksestä tulee jättää Pirkanmaan ELY-keskukseen 30.10.2018 mennessä.


Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo