Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinto myönnettiin Tampereen kaupungille

Julkaistu 25.9.2018 11.50

Suomalaisen Työn Liitto ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO palkitsivat yhdessä kunnan, joka on huomioinut hankinnoissaan erityisesti niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ensimmäistä kertaa myönnettävä palkinto osoitettiin Tampereen kaupungille ja sen vastaanottivat Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ohjelmajohtaja Regina Saari ja kehitysjohtaja Mika Itänen.

Palkinnon kriteereinä on, että kunta on huomioinut yhteiskunnallisia vaikutuksia omissa hankintalinjauksissaan ja että kunta on edistänyt yhteiskunnallista yrittäjyyttä omissa hankinnoissaan. Palkinto jaettiin 25. syyskuuta 2018 Helsingissä.

Palkintoraati kiinnitti eritoten huomiota siihen, miten Tampereen kaupunki on ottanut laajasti palveluissa käyttöön työllisyyspalvelut ja innovatiiviset, vaikuttavat hankinnat. Tampereen kaupunki kehittää innovatiivisia, vaikuttavuusperusteisia hankintoja systemaattisesti yhdessä kumppaniensa kanssa ja pilotoi uusia palveluita. Tampereen kaupunki on ollut myös edelläkävijä yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten edistämisessä.

– Olemme otettuja huomionosoituksesta, joka rohkaisee meitä jatkossakin toimimaan innovatiivisesti hankintakentällä. Vaikuttavuusperusteinen hankinta on osoittautunut toimivaksi kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluissa isoillakin volyymeilla, noin 1700 asiakasta päivittäin, kertoo kehitysjohtaja Mika Itänen.

Hänen mukaansa sosiaalisten kriteerien käyttö hankinnoissa sopii lähes kaikille toimialoille, kunhan tahtoa ja kumppanuuksia löytyy.

– Tuorein mahdollisuus Tampereella on vuosikausia kestävä raitiotiehanke. Mallia kehitetään työllisyyspalvelujen, koulutustoimijan ja raitiotie-allianssin kanssa. Positiivista kannustinjärjestelmää voidaan hyödyntää, kun allianssi alihankkijoineen ottavat työttömiä työnhakijoita tai opiskelijoita työmaalle aitoon ympäristöön näyttämään osaamistaan, Itänen kertoo.

– Olemme iloisia voidessamme myöntää palkinnon kunnalle, joka on tehnyt esimerkillistä ja pitkäjänteistä työtä huomioimalla omien hankintojensa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Haluamme palkinnolla myös edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, mihin kunnat ja kaupungit voivat omilla toimillaan vaikuttaa merkittävästi. Arvioimme esimerkiksi hankintastrategioita ja sitä, miten työllisyyteen, yrittäjyyteen ja tulosperusteiseen hankintaan on otettu niissä kantaa, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Hankintojen vaikuttavuus ja merkitys esiin

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka ovat esimerkillisesti huomioineet hankinnoissaan niiden kauaskantoisempia, yhteiskunnallisia vaikutuksia joko sosiaalisesta, eettisestä, ympäristö- tai taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua julkisten hankintojen vaikuttavuudesta ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä valintatekijänä.

– Hyvinvointivaltiomme perusrakenteet tarvitsevat tuekseen mahdollisimman monimuotoista yritys- ja kansalaisjärjestötoimintaa. Koska vaikuttavuusperusteiset julkiset hankinnat ovat avainasemassa vastuullisten ja vaikuttavien palveluiden varmistamisessa, halusimme palkita näiden hankintojen suomalaisen edelläkävijän, lisää ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Kärkikolmikossa Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon saajiksi olivat myös Espoo ja Jyväskylä. Molemmat kaupungit ovat omissa hankintalinjauksissaan huomioineet Tampereen tavoin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tehneet arvokasta työtä yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimiseksi erilaisten yhteistyömuotojen, projektien, sisäisten ohjeistuksien ja viestinnän kautta.

Vaikuttavin kuntahankkija -palkinnon myöntäjät, ARVO ja Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki, edistävät molemmat tahoillaan liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Liittojen jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää ratkomalla liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Palkintoraatiin kuuluvat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala ja ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.


Lisätietoja

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja
Regina Saari
sähköposti [email protected]

Kehitysjohtaja
Mika Itänen
puhelin 040 566 1245
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell