Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Miten puistojen ja katujen kesäkunnossapito sujui? - vastaa kyselyyn

Julkaistu 20.9.2018 13.44

Miten viheralueiden, leikkipaikkojen, torien, väylien ja muiden yleisten alueiden kunnossapito sujui tänä kesänä. Tyhjennettiinkö esimerkiksi roska-astiat riittävän usein ja olivatko leikkivälineet kunnossa? Vuosittainen kysely on avoinna 20.9.–16.10.2018 verkossa sivulla www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto.

Kannoja kastellaan Koskipuistossa.
 

Voit arvioida liikenneväylien ja puistojen yleistä hoitotasoa, päällysteiden ja valaistuksen kuntoa sekä roska-astioiden riittävyyttä ja tyhjennystä. Palautetta pyydetään myös puistojen, torien, aukioiden ja kävelykatujen siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä leikkivälineiden kunnosta ja turvallisuudesta. Arvosana annetaan asteikolta 1–5, jossa 5 on erittäin hyvä. Kaikista kohteista voi antaa myös vapaamuotoista palautetta.

Palautetta voi antaa omalta asuinalueelta, keskustasta tai joltain muulta valitsemaltaan alueelta. Tampere on jaettu kymmeneen kunnossapitoalueeseen, ja kartasta voi tarkistaa mihin kunnossapitoalueeseen oma asuinalue kuuluu.

Viime vuonna tyytyväisimpiä oltiin viheralueiden hoitoon

Tampereen kaupunki on selvittänyt kyselyllä yleisten alueiden kesäkunnossapidon laatua vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi hoidon tasoa seurataan tarkastuksilla ja katselmuksilla. Vuoden 2017 kyselyssä tyytyväisyys kesäylläpitoon laski hieman kesäkaudesta 2016. Eniten laski tyytyväisyys liikenneväylien kunnossapitoon, ja tyytyväisimpiä oltiin viheralueiden ylläpitoon. Puistojen hoidon laatutaso arvioitiin paremmaksi kuin edellisvuonna.

Leikkipaikkojen siisteys ja viihtyisyys sekä leikkivälineiden kunto, toimivuus ja turvallisuus saivat paremman arvion kuin vuonna 2016. Leikkipaikkojen ylläpitoon on satsattu pitkäjänteisellä työllä, ja laatutaso on erittäin hyvä. Kesällä 2017 tarkastettiin yhteensä 233 leikkipaikkaa.

Kyselyissä tyytyväisyys päällysteiden kuntoon on ollut pienessä laskusuunnassa vuodesta 2013 lähtien, mutta vuonna 2017 kunnon heikkeneminen näyttää pysähtyneen vastausten mukaan. Syynä on pää- ja kokoojakatujen kunnon paraneminen, sillä päällystystä on kohdistettu entistä enemmän pää- ja kokoojakaduille viime vuosina. Määrärahoja päällysteiden korjauksiin nostettiin 18 % vuodesta 2016, mutta neljänneksen rahoista söi kustannusten eli öljyn hinnan nousu.

Asiakaspalvelu, Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Hanna Leppänen