Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere haluaa aloittaa keskustelun raitiotien yleissuunnitelmasta Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven kanssa

Julkaistu 17.9.2018 15.15

Tampereen kaupunginhallitus päätti 17.9.2018 käynnistää neuvottelut yhteisen raitiotien yleissuunnitelman laatimiseksi Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven kanssa. Tampere on jo aiemmin käynyt Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven kanssa alustavaa vuoropuhelua raitiotien esiselvitysten jatkamisesta yleissuunnitelmavaiheeseen. Kyse ei ole rakentamispäätöksiin tähtäävästä suunnittelusta, vaan tavoitteena on määrittää kaavalliset varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiejärjestelmän tulevaisuuden laajentamisen.

Yhteistyössä on tavoite määritellä mahdollinen raitiotieradan linjaus, valtateiden ja rautatieratojen risteämiskohdat, pysäkkien sijainti, raitiotien sijainti katupoikkileikkauksessa ja varikoiden ja syöttöasemien alustava sijainti. Lisäksi tehdään alustava kustannusarvio rakentamisesta ja operoinnista.

Tampereen maankäyttöratkaisut ja naapurikuntien maankäytölliset kysymykset edellyttävät ripeää etenemistä jatkosuunnittelussa. Olennaista on saada ratkottua raitiotien mahdollisten jatkolinjojen vaatimat varaukset tuleviin yleis- ja asemakaavoihin. Yleissuunnitelma ei tähtää lähiajan raitiotien rakentamiseen. Tarkemmasta jatkosuunnittelusta ja mahdollisesta rakentamisesta tehdään erilliset päätökset.

Yleissuunnitelmassa arvioidaan vaihtoehdot kattavien vaikutusarviontien ja vuorovaikutuksen perusteella ja keskeisistä linjauksista tehdään poliittiset päätökset. Mikäli varauksia tehdä nyt niin tulevaisuudessa mahdollisten raitiotien jatkolinjojen rakentaminen estyy tai tulee kustannuksiltaan merkittävästi kalliimmaksi. Myös maankäyttö voi ilman kokonaissuunnitelmaa kohdistua epäedullisesti raitiotiejärjestelmästä saavutettaviin hyötyihin nähden.

Tampereen raitiotien osan 1 ja 2 yleissuunnittelun hintaan perustuen on arvioitu seudullisen yleissuunnittelukokonaisuuden hinnaksi n. 2 miljoonaa euroa. Oletuksena on, että valtio avustaisi suunnittelua 30 prosentilla. Alustavasti on arvioitu, että kaupungin osuus koko seudun yleissuunnittelusta olisi yli 50 prosenttia. Tampereen kaupungin osuus yleissuunnittelun kustannuksista sisällytetään raitiotien kehitysohjelman budjettiin. Vuoden 2019 osalta kehitysohjelman budjetissa on varauduttu yleissuunnitelman käynnistämiseen. Käynnistettävien neuvotteluiden tavoitteena on yleissuunnittelun kilpailutus ja valtionavun hakeminen yleissuunnitteluun yhdessä osallistuvien kuntien kanssa.


Lisätietoja

Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu