Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ryhmistä ja netistä apua kiusaamiseen

Julkaistu 14.9.2018 10.57

Mitä kiusaaminen on? Mitä voin tehdä, jos minua kiusataan? Mistä voin saada apua? Tampereen kaupungin verkkosivuille on nyt koottu kattava tietopaketti, josta löytyy tietoa ja tukea muun muassa lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista esimerkiksi koulussa.

Nuorten käsiä ja jalkoja vastakkain ympyrässä.
 

Apua kiusaamiseen -verkkosivulla annetaan käytännön neuvoja, miten kiusaamisesta voi kertoa ja miten pahaa oloa voi helpottaa. Lisäksi sivulla on tietoa tuki- ja kriisiryhmistä tai tilaisuuksista, joihin kiusaamista kokeneet voivat osallistua sekä linkkejä, joista on hyötyä toipumisessa.

Ryhmätoimintaa yläkouluikäisille, foorumit vanhemmille

Kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnistävät syksyllä ryhmätoimintaa kiusaamista kokeneille yläkouluikäisille. Aiemmin palvelua on tarjottu ainoastaan yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille osana hoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidossa. Luottamuksellisessa, suljetussa ryhmässä saa aiheeseen perehtyneiltä ammattilaisilta tukea ja apua kiusaamiskokemuksen käsittelyyn.

Perheiden talossa alkaa lokakuussa oma luottamuksellisten, suljettujen foorumien sarja lasten ja nuorten vanhemmille. Foorumit on suunnattu huoltajille, joiden lapset kokevat kiusaamista esimerkiksi koulussa. Foorumiin voi osallistua myös vanhempi, jolla on itsellään kiusaamiskokemuksia. Foorumit tuotetaan eri tahojen yhteistyönä, jota Perheiden talo ja mielenterveys- ja päihdepalvelut koordinoivat.

Yläkouluikäisten ryhmään ja vanhempien foorumiin voi ilmoittautua Apua kiusaamiseen -verkkosivulla.

Lokakuussa järjestetään Tesoman hyvinvointikeskuksessa kolmen kerran luentosarja, jonka aiheena on, miten ahdistuksen kanssa voi selviytyä. Luentosarja on kohdennettu nuorille, nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen, mutta se on avoin kaikille. Luentoja voi seurata myös Tampereen kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat katsottavissa myös tallenteena kuukauden ajan. Tarkemmat tiedot luentosarjasta löytyvät myös Apua kiusaamiseen -verkkosivulta.

Tarjolla on keskustelutukea ja kriisiapua

Kiusaamiseen ja siitä aiheutuviin vaikeuksiin on saatavissa maksutonta tukea Tampereen kaupungin palveluista, eri järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Tarjolla on sekä keskustelutukea että kriisiapua.

Kouluissa tukea saa koulussa toimivalta koulukuraattorilta, koulupsykologilta tai kouluterveydenhoitajalta. Vastaavat palvelut ovat tarjolla myös opiskelijoille muissa oppilaitoksissa.

Tukea voi pyytää myös esimerkiksi Perhepiste Nopealta, joka kaupungin palveluna tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja ohjausta 6-17 -vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen Tampereella ja Orivedellä. Nuorten talo Ohjaamosta saa monipuolista tukea elämän eri pulmiin, muun muassa yksinäisyyden käsittelyyn. Myös Etsivä työ voi auttaa tilanteessa eteenpäin.

Lisäksi Tampereen yläkouluilla toimii nuorisopsykiatrinen työryhmä, joka tarjoaa nuorille ja heidän perheilleen tuki- ja hoitokäyntejä. Palveluun tarvitaan lähete.

Kattava luettelo yllä mainituista palveluista ja niitä tarjoavista toimijoista sekä yhteystiedot löytyvät Apua kiusaamiseen -verkkosivulta.

Kiusaamisella voi olla vakavia seurauksia

Kiusaamisella tarkoitetaan toiseen ihmiseen kohdistuvaa tahallista, toistuvaa, ei-toivottua käytöstä ja toimintaa, jolta tämän on vaikea puolustautua kiusaamistilanteessa. Kiusaaminen on usein ryhmäilmiö, ja siihen liittyy vallankäyttöä. Kiusaaminen on henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja tapahtuu yleensä yhteisössä, joita emme voi itse valita: esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, armeijassa. Kiusaamista voi kokea myös vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.

Kiusaamisella voi olla vakavia seurauksia sekä kiusaamista kokeneelle että tekijälle. Koska kiusaamiseen liittyy häpeän ja syyllisyyden tunteita, siitä on vaikea puhua tai kertoa. Vaikeneminen on kuitenkin vahingollista: kiusaamisesta tulee puhua.

Kiusaaminen ei ole sallittua. Kiusaaminen voi olla myös rikos, josta seuraa rangaistus.


Lisätietoja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Katri Pihlaja
puhelin 040 806 3244
sähköposti [email protected]

Johtava koulukuraattori
Hanna Gråsten-Salonen
puhelin 050 595 0974
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen